Patienten sökte under våren 2017 vård för bröstsmärtor som strålade ut i vänster arm. Hen hade också förhöjda värden som borde ha lett till en vidare utredning, menar IVO. Patienten hade även ärftlighet och flera riskfaktorer för hjärtsjukdom.

Efter att patienten genomgått EKG och blodprov fick hen tillbringa natten på sjukhus för övervakning. Dagen efter skrevs patienten ut, utan vidare undersökningar. Orsaken till besvären tolkades som stress.

IVO avslutar ärendet men kan konstatera att läkarens medicinska handläggning har varit bristfällig.