I ett brev till tekniska nämndens ordförande Agneta Niklasson (MP) beskriver Motalakvinnan en tuff trafiksituation i Duvedalsområdet och pekar på flera problem. Hon påtalar bland annat att 30-begränsningar inte följs, att trafiken ökat markant och att bilar till och med genat över cykelbanor. Därför föreslår hon att kommunen ska öppna korsningen Östermalmsgatan-Folkparksgatan, vid trafikljuset vid Charlottenborgsbron. Det skulle, menar hon, ge en kortare väg till skolan och där finns redan trafikljus.

Agneta Niklasson avfärdar dock förslaget.

Hon och tjänstemännen håller med om att trafiksituationen vid vissa tider kan vara svår, men att en öppning av korsningen skulle skapa nya problem. "På morgnarna är gång/cykelbanan utmed Östermalmsgatan väl använd av cyklister och gående och med korsande biltrafik skulle många farliga situationer uppstå", skriver hon. Dessutom, påpekar hon, är det dyrt att bygga om korsningen. I stället tycker hon att man bör uppmana barn och ungdomar att gå eller cykla till skolan istället för att skjutsas för att minska biltrafiken i området. Korsningen kommer dock att utredas framöver då kommunen ska renovera Östermalmsgatan inom de närmaste åren.