Den exotiska fågelvågen började den 28 maj då en Sommargylling dök upp vid Sjöbo-Knäppan. Men detta hedersbesök var bara startskottet på vad som skulle kunna beskrivas som fågelskådarens dröm. Under de senaste veckor har även Vit stork, Lundsångare och Ringand vistats i Motala.

– Det är jätteovanligt att så här många dyker upp på en gång. Jag tror aldrig att det har hänt, två av arterna har aldrig setts i Motala överhuvudtaget, Ringanden och Lundsångaren, säger Roger Larsson som är aktiv i Motala biologiska förening och fortsätter:

– Sommargylling och Vit stork har en sydlig utbredning, de finns i södra och mellersta Europa, så de har kommit söderifrån. Lundsångaren har östlig utbredning och Ringanden är en nordamerikansk art, så det är säkert helt olika faktorer och omständigheter som gjort att just de har dykt upp här nu, säger han.

Artikelbild

| En stork är en av de fåglar som befunnit sig i Motala på sistone.

Ringanden har dessutom inte setts i Östergötland på 37 år. Roger Larsson har varit fågelskådare i 30 år och tror att besöken har satt Motala på den Östgötska skådekartan. Just Sommargyllingens visit ligger lite extra varmt om hjärtat hos Roger.

– Jag har ett speciellt minne av den, jag cyklade bort till Knäpparviken för exakt 11 år sedan, och på exakt samma ställe dök den upp nu. Det var väldigt kul, säger Roger Larsson.

Vad tycker du om fågelbesöken?

– Jätteroligt, det ger inspiration att ge sig ut och skåda mer, säger Roger Larsson.