Han säger att han under valrörelsen försöker prioritera att träffa grupper med invandrarbakgrund. Naturligtvis för att slå ett slag för socialdemokratisk politik, men också för att skingra fördomar och osäkerhet kring det svenska valsystemet.

– Jag vill få dem som får delta i alla eller i några av valen att också använda sin rösträtt. Det finns tyvärr en del mystik kring det här, att man som invandrare egentligen "inte får" rösta. Det splittrar människor, kommenterade Ibrahim Baylan efter mötet med Motalas syrisk-ortodoxa kristna.

En trosinriktning han för övrigt själv tillhör.

– Men förhållandena i Sverige, demokrati, allas rätt till sjukvård oavsett inkomst etc är inte givna av Gud. Det här kan bara påverkas och regleras av parlamentet. Därför är det viktigt att rösta, sade han under mötet med församlingsmedlemmarna.

Ibrahim Baylan ser invandrargrupper som viktiga aktörer för att förbättra integrationen av nyanlända. De både behöver stöd, men bör även själva bidra till mottagandet genom att introducera nya grupper i hur det fungerar i Sverige.

– Jag fick höra hur den här församlingen även tar emot eritreaner, dock saknade man pengar för att kunna göra så mycket. Men nu kommer det pengar att söka till integrationsprojekt. Motala är en av 32 kommuner i landet som får dela på 2,2 statliga miljarder till långsiktiga integrationsprojekt under den närmaste tioårsperioden. Åtta miljoner kommer i år sedan växlar det upp till 45 miljoner per år.

Vilket ansvar har samtidigt de nyanlända själva?

– Att lära sig svenska. Det är centralt för att ta sig vidare in i samhället. Men där har vi också utbildningsplikt, säger Ibrahim Baylan.