I förra veckan fick fem stycken ungdomar – 18 till 20 år gamla – i uppdrag att provköpa folköl och tobak.

Syftet? Att kontrollera butikernas rutiner för ålderskontroll.

– Vi vill att man ska ta leg på alla som ser ut att vara under 25 år, säger Dennis Karlsson, alkoholhandläggare på Motala kommun.

Ungdomarna var på besök hos ett tiotal olika tobaksförsäljare. Resultatet visar att hälften av butikerna struntade i att kolla legitimation.

– Vi hoppas att butikerna arbetar för att bli mer noggranna, säger Dennis Karlsson och fortsätter:

– Resultatet visar ju att det här är en fråga vi behöver fortsätta arbeta med.

Ytterligare provköpskontroller planeras att göras efter nyår.

– Vi vill poängtera att det här ska göras fler gånger. Känslan är att många butiker fick ett "wake-up call", säger Anna Thörnqvist, som också är alkoholhandläggare på Motala kommun.

Debatten kring anonyma provköp har varit lång och bitvis högljudd. 2009 fastställde justitieombudsmannen att dåvarande provköpsmetoden kunde betraktas som dold myndighetsutövning.

Lagen ändrades därför 2014 – med skillnaden att kommunerna inte längre kan vidta några straffåtgärder.

– Resultatet används egentligen bara som diskussionsunderlag. Vi är inte ute efter att sätta dit någon, säger Dennis Karlsson.

Vad är målsättningen med arbetet?

– Vårt mål är att öka folkhälsan. Vi jobbar även för att ungdomar inte ska få handla alkohol och tobak innan de uppnått rätt ålder, säger Anna Thörnqvist.