De politiska grupperingarna är nu klara med sina budgetförslag för nästa år. I Alliansens känns flera grepp igen sedan tidigare. Liksom i år vill man sälja kommunala fastigheter för minst tio miljoner. På till salu-listan för nästa år hamnar Villa Ekenäs – och det politisk kontroversiella barnkoloniområdet i S:t Annas skärgård.

– Det tillhör inte kommunen. Vi vill istället utveckla möjligheterna vid Karlsby lägerskola och det blir också närmare för barnen. Och tar någon annan över verksamheten i S:t Anna så kan man ju ändå fortsätta att åka dit, säger kommunalrådet Kåre Friberg (M).

Alliansen ökar sitt avkastningskrav med en tiondels procentenhet till 2,6 procent. Det innebär för driften minskade kostnader med 38 miljoner och ett slutligt överskott på 69 miljoner.

Sparmiljonerna läggs inte ut på nämnderna. Alliansen vill istället klara av betinget på övergripande nivåer som inköp, upphandling, kost och städning samt genom ökad digitalisering. Det ska heller inte utgå någon kompensation för prisökningar och inte full ut för löneökningar. Överskjutande belopp får i båda fallen klaras inom ram av nämnderna.

Syftet är att minska upplåningen genom att lägga undan pengar och klara mer av investeringarna av egen kraft.

– Och vi budgeterar heller inga investeringar som inte är beslutade, kommenterar Kåre Friberg.

Därmed ställs inga löften i utsikt om vare sig en aktivitetshall eller ny utformning av torget. I det senare fallet engagerades kommuninvånarna och ett vinnande arkitektförslag togs fram.

– Inget förslag följde vad vi efterfrågat och passar nu inte heller våra ekonomiska förutsättningar. Dessutom upplever vi inte att en förändring av torget prioriteras av Motalaborna, säger Kåre Friberg.

Också den kommande nya simhallen för runtl 300 miljoner, hamnar utanför Allians-budgetplan för de närmaste tre åren. Alliansen håller öppet för att den även kan byggas av någon utomstående. Inte heller Kåre Fribergs vision om ett nytt storsportområde i Furulid märks av.

– Det ska vara ett nollsummespel. Ska vi flytta och bygga något måste vi först sälja de markområden vi lämnar.

Bland Alliansens satsningar i närtid märks istället – bland annat – ett nytt äldreboende med 54 platser och ett nytt LSS-dito, återinsatta fältsekreterare, ökad andel närproducerat i kosthållningen, ett nytt släckningsfordon och en särskild chefstjänst för att få fart på digitaliseringen.