En anställd hade handlagt en anhörig som arbetssökande genom att öppna upp det aktuella ärendet. Därefter ska den arbetssökande ha matchats genom att registreras till urval till en arbetsgivarorder.

Att göra detta är att bryta mot jävbestämmelserna i förvaltningslagen. Personalansvarsnämnden skriver därför i sitt beslut att personen gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, som inte är ringa. Påföljden blir därmed en varning.