Vid senaste mötet beslutades att verksamheten får byggas upp igen för 1,2 miljoner.

– Vi ser med stor oro på situationen. Det finns ett stort antal ungdomar som vi måste komma i kontakt med. Vi behöver också få till en koppling till bildningsnämnden och dess fritidgårdsverksamhet, säger socialnämndens ordförande Maths Andersson (L).

Brottsförebyggande rådet (Bråmo) slog redan hösten 2017 larm till kommunstyrelsen om ungdomssituationen i Motala. Här berättades det om kringdrivande gäng, där 12-åringar kan blandas med 20-åringar, och där problem med brottslighet, droger och oönskade sexuella kontakter bara riskerar att förstärkas. Sådana grupper får inte lämnas ifred, menade Bråmo.

Artikelbild

| I december 2016 knivdödades en 18-åring i Stadsparken. Händelsen aktualiserade behovet av fältsekreterare. Nu kommer de tillbaka.

Som ett konkret exempel på hur illa det kan gå med bristande vuxennärvaro nämndes händelsen i december 2016 när en 18-åring knivdödades i Stadsparken. Dessförinnan hade biblioteket rapporterat problem med gäng som uppehöll sig i området.

Fältsekreterartjänsterna var då försvunna till följd av besparingar tidigare under 2016. Dessutom var inte socialnämnden nöjd med hur arbetet hade varit organiserat.

– Men nu får vi hela tiden höra från skolan och polisen att verksamheten behövs igen, säger Maths Andersson.

Även Marianne Walter (S), socialnämndens andre vice ordförande, biträder den uppfattningen.

Men några extra pengar blir det inte. Fältsekreterarna får bekostas genom att något annat inom nämndens område får stå tillbaka. Och det lär för övrigt ganska mycket få göra i år - 19 miljoner ska sparas. Vad som drabbas avgörs under aprilsammanträdet.