Att kraftigt öka den förra S+V+MP-majoritetens investeringspost för ny asfalt var ett av Alliansen tydligaste vallöften förra året. Anslaget behövde mer än fördubblas för att snabbare komma till rätta med det eftersatta gatuunderhållet. Efter Alliansens makttillträde utökades också asfaltsbudgeten, från de rödgrönas nivå på 7 miljoner till 15 miljoner per år.

Men ett tertialbokslut visar att bara 10 miljoner kommer att gå åt i år. Och på den nivån lägger sig nu Alliansen i sitt budgetförslag, inte bara för nästa år utan också för åren 2021 och 2022.

– Verksamheten har gett beskedet att man inte klarar att underhålla för mer, säger politiske sekreterare Kjell Fransson (L), en av dem som formulerat Alliansens budget.

I det arbetet deltog inte främste kommhunalrådet Kåre Friberg (M). Och under Alliansens pressträff om hela sitt budgetförslag har han svårt att dölja sin irritation när gatuansanslaget avhandlas. Man kan inte för tre år ha en så svag politisk styråra, menar han.

Enligt Alliansen omfattar det eftersatta underhållet 8 mil väg.

Anders Rönnmark, biträdande chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, säger att det är flera faktorer som avgör vad som kan klaras av under ett år. I planeringen måste objekten samordnas med andra aktörer som behöver gräva, exempelvis för ledningar.

– Det är inte bra om vi lägger asfalt och någon annan sedan kommer och gräver bort den, säger Rönnmark.

Och när det väl kan ske något ska också asfaltsläggare finnas tillgängliga.

Anders Rönnmark påpekar dessutom att investeringar belastar driftkontona med så kallade kapitaltjänstkostnader och då måste det i sin tur till mer pengar där.

– Så runt tio miljoner är vad vi klarar av med nuvarande organisation och driftanslag.

Men också de rödgröna sänker anslaget för asfaltsunderhållet i sitt budgetförslag – från de tidigare 7 miljonerna till 5. Man vill omfördela till cykelnätet.

– Och tidigare blev det ändå pengar över på beläggningskontot, säger Marianne Walter (S) i samhällsbyggnadsnämnden.

När detta skrivs dimper symptomatiskt tre skadeståndskrav ner i kommunens post från bilägare som anser att de fått sina fordon skadade i olika potthål.

Tekniska serviceförvaltningen uppger att Agneshögsgatan och Sveavägen står på tur för åtgärder, men vill inte närmare redogöra för gatuprogrammet. Oförutsedda händelser kräver förändringar och då kan det bli problematiskt att ha gått ut med något som lätt blir sanningar, lyder förklaringen.