I början av året skrev vi om föreningens kassabrist. Det saknades pengar till en hyra och utan förstärkning kunde det sluta med nedläggning. Därför ansökte man hos socialnämnden om höjt årsbidrag från 75 000 till 139 000 kronor.

Men som tidigare stannade bidraget vid 75 000.

– Föreningen har inte mättat mun efter matsäcken och det är inget kommunen kan ta ansvar för, menar nämndens ordförande Maths Andersson (L).

Socialdemokraterna såg däremot olika vägar att kunna bevilja föreningen mer pengar. Bland annat genom att istället teckna ett avtal om uppdragsersättning.

– Man har gjort mycket för de äldre och kommunen har till uppgift att stötta mötesplatser som 59:an. Då får det inte falla på 60 000 kronor, säger socialnämndens andre vice ordförande Marianne Walter (S).