Kritik mot kommunen efter barnmord

Treåringen dödades av sin mamma. Inspektionen för vård och omsorg konstaterar allvarliga brister i Motala kommuns hantering av ärendet och inleder nu en djupare granskning av socialnämndens arbete.

4 september 2013 12:32

Pappan vände sig till socialkontoret och anmälde att mamman hade hotat att döda deras treåriga dotter i samband med en pågående vårdnadstvist. Men varningssignalerna togs inte på allvar och i dag står den 32-åriga kvinnan åtalad för att ha tagit flickans liv.

Efter händelsen gjorde socialnämnden en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu har utrett fallet. IVO konstaterar allvarliga brister i hanteringen av ärendet och menar det inte går att avgöra om kommunens förslag på åtgärder är tillräckliga. Därför inleds en djupare granskning av nämndens hantering av och arbete med anmälningar och förhandsbedömningar.

– Det blir en omfattande granskning. Vi kommer bland annat att granska alla anmälningar om barn som farit illa som kommit in till socialtjänsten under en viss tidsperiod och se hur de har hanterats, säger inspektör Cecilia Lobos på IVO.

Socialchef Åke Wännman välkomnar en extern tillsyn, någonting som kommunen själv framfört önskemål om.

– Det som har hänt är allvarligt och det finns anledning att se över rutinerna och kvalitetssäkra processen så att det inte sker igen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!