Det gäller i så fall om ett centermandat som förlorades under valnatten till Socialdemokraterna kan hoppa tillbaka igen. Det skulle innebära 27 mandat för Alliansen mot den nuvarande rödgröna majoritetens 22. Men fortfarande med Sverigedemokraterna som tung vågmästare.

Onsdagens räkning handlar om utlandsröster och sena förtidsröster från valdagen. Det eftersläpande röstantalet är den här gången åtskilligt högre än vid valet 2014 då 449 sena röster skulle räknas.

Proceduren beräknas ta några timmar i Motala. Först handlar det om att sprätta valförsändelserna, godkänna eller underkänna innehållet och sedan sortera själva valkuverten på respektive val. Därefter öppnas valurnorna och kuverten sprättas för att slutligen räkna röstsedlar parti för parti.

Artikelbild

| Kommunjurist Helena Göransson (stående) och säkerhetschef Johanna Haapamäki sorterar röster i Motala.

Proceduren övervakas av valnämnden med Ingegärd Karlsson (S) som ordförande och för att avgöra som kan kan godkännas finns också kommunjuristen Helena Göransson på plats. Sista ordet i tveksamma fall har dock länsstyrelsen. Ambitionen är att valet ska vara sluträknat på fredag.

Medan vi övervakar räkningen framgår att somliga förtidsröstare nöjt sig med att bara utnyttja den gula valsedeln till riksdagsvalet.