– Det har nog svängt en del, säger Jeanette Blackert på Vistena gård utanför Skänninge.

– När vi byggde ut för tolv år sedan var kollegorna väldigt pessimistiska och tveksamma inför framtiden. Nu är det fler som investerar, och kanske nya generationer på väg in i lantbruket.

Lantbruksbarometern, framtagen av LRF konsult, Swedbank och Sparbankerna, visar att bara en tredjedel av de svenska lantbrukarna – och östgötabönderna – tycker att deras lönsamhet är god eller mycket god. Mjölkföretagen har bäst lönsamhet och grisköttsproducenterna sämst, men det är ändå grisbönderna som har investerat mest, och tänker investera mest, i maskiner och byggnader.

Artikelbild

| På Vistena gård produceras 12 000 grisar årligen.

– Torkan har drabbat många, särskilt bland djurproducenterna, konstaterar Gustav Andersson på LRF konsult. Ändå finns en framtidstro, särskilt hos yngre lantbrukare.

Många lantbrukare är intresserade av att investera i energiproduktion. Framför allt planeras satsningar på solceller, visar årets lantbruksbarometer. Också på Vistena gård investeras i energiproduktion.

– Vi är elneutrala genom vårt vindkraftverk, säger Hans Blackert, och vår verksamhet producerar inte mer koldioxid än den förbrukar. Klimatfrågorna blir allt viktigare.

Att anställa personal är ett problem för lantbrukarna, inte minst för grisbönderna. 65 procent av de 1 000 tillfrågade bönderna i lantbruksbarometern anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta personal.

Artikelbild

| En svensk knorr. I resten av världen har nästan inga grisar knorren kvar.

– Ja, särskilt att hitta personer med rätt kompetens, och det krävs idag, säger Hans Blackert. Nyutbildade som har inriktning mot grisproduktion finns helt enkelt inte.

Men hon är optimist.

Artikelbild

| De äter korn och vete som odlas på gården, och åkerbönor som har ersatt en stor del av sojabönorna.

– Jag tror det vänder, säger hon. Ungdomar är intresserade av mat. Och när vi söker semestervikarier i år har vi fått många ansökningar, och flera som har griserfarenhet.

Bara tre av tio lantbrukare tror att de kommer att klara sig bra på pensionen. Men sju av tio bönder skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare.

Artikelbild

| Torkan har satt sina spår, lönsamheten har försämrats enligt lantbruksbarometern, konstaterar Wilhelm Aschan och Gustav Andersson från LRF.

– Det finns inget bättre jobb, säger Jeanette Blackert, det är självständigt och fritt. Vi har en bra produktion och duktiga medarbetare.

Hur ska lönsamheten förbättras i framtiden? Majoriteten av de svenska bönderna vill framför allt effektivisera produktionen ytterligare, och många vill också öka den.

Artikelbild

| Ganska ung gris. Den växer med 700 gram per dag i sitt grisliv.

– Men just i Östergötland tror många, 45 procent, på ett utvecklat samarbete med andra lantbruksföretag, säger Wilhelm Aschan på LRF konsult, den högsta siffran i landet.