M: Utvisa fler kvinnokränkare

Längre fängelsestraff för våldtäkt och kvinnofridskränkning, obligatorisk häktning och fler utvisningar. Det är några av vallöftena som Moderaterna presenterar i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor.

16 augusti 2018 09:59

I dag kan en person som döms för kvinnofridskränkning eller grov kvinnofridskränkning få fängelse mellan nio månader och sex år. Detta vill Moderaterna skärpa och föreslår i stället att straffvärdet ska höjas till fängelse mellan ett och tio år.

M vill även att det ska bli lättare att häkta personer som misstänks för brottslighet. Med dagens regler krävs det att en person är misstänkt för ett brott med ett straffvärde på minst två år för att häktning ska vara obligatoriskt, detta vill Moderaterna sänka till ett år.

Vid obligatorisk häktning kommer fler män att tvingas bort från sina tidigare offer och kommer inte att kunna upprepa sina brott vilket innebär att brottsoffren känner sig tryggare och säkrare, säger Ulf Kristersson.

Längre fängelsestraff

TT: Polisen har omfattande resursproblem i dag, skulle inte er föreslagna skärpning öka trycket på polisen ytterligare?

Det är ju en av orsakerna till att vi behöver fler poliser. Vi har konkret beskrivit hur man skulle kunna få 10 000 fler polisanställda i Sverige, men vi kan inte låta bli att ha stränga straff bara för att vi just nu inte har tillräckligt många poliser.

Partiet vill också att minimistraffet för våldtäkter höjs från två till tre år. Dessutom anser man att fler personer som döms till fängelse borde utvisas. I dag krävs det att en person döms till minst ett års fängelse för att utvisning ska bli aktuellt, M anser i stället att det ska räcka med att någon dömts till fängelse i mer än sex månader för att utvisning ska bli möjligt.

Jag tycker att det är en mycket viktig signal: Begår man grova brott i Sverige, då har man inte i Sverige att göra och i dag är det för få som utvisas, säger Kristersson.

Fler fotbojor

En annan del av Moderaternas vallöfte handlar om att kvinnor som blivit misshandlade av sin partner ska kunna bo kvar i det gemensamma hemmet medan mannen tvingas flytta, i dag är det ofta tvärtom. Exakt hur detta ska bli verklighet är oklart, men partiet vill även att fler personer som dömts till kontaktförbud ska tvingas ha fotboja, vilket skulle kunna underlätta för kvinnan att bo kvar hemma.

Fakta: Skärpta straff för våld mot kvinnor

Brottsrubriceringarna kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning handlar om upprepade kränkningar i en nära relation. Moderaterna vill skärpa straffvärdena för dessa brott. I dag ger en fällande dom fängelse mellan nio månader och sex år, vilket M vill höja till mellan ett och tio år.

Kraven för obligatorisk häktning ska skärpas. Dagens regler säger att straffvärdet för ett brott måste vara minst två års fängelse, något som M vill sänka till ett år.

Det ska bli möjligt att utvisa fler brottslingar till sina hemländer. I dag krävs det att någon dömts till minst ett års fängelse för att utvisning ska bli aktuellt. M vill i stället att över sex månaders fängelse ska kunna leda till utvisning.

Fler personer som dömts till kontaktförbud för att exempelvis ha misshandlat en partner ska tvingas bära fotboja. I dagsläget krävs det att man bryter mot kontaktförbudet, men M anser att det räcker med att det föreligger en hotbild.

Minimistraffet för våldtäkt ska höjas från två till tre års fängelse.

Socialtjänsten och sjukvärden ska kunna bryta sekretessen och informera polisen om enskilda personer om detta anses kunna förebygga brott.

Om en man kränker sin partner och de bor tillsammans ska huvudregeln vara att den som utövar våldet också är den som ska tvingas lämna det gemensamma hemmet. Detta ska bland annat upprätthållas med hjälp av fotboja.

Källa: Moderaterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Klas Widestrand/TT