Projektet syftar till att stärka utvecklingen i den östgötska landsbygdens små och medelstora företag.

Det senaste tillskottet är en fortsättning på den pågående satsningen "Landsbygd 2015-2018" som medfinansierats av Region Östergötland.

Målet är att öka företagens långsiktiga lönsamhet och siktet är inställt på tillväxt i minst 50 procent av de deltagande företagen inom de närmsta tre åren.

Detta ska nås genom ökad omsättning, ökad lönsamhet, nyanställningar samt att fler blir heltidsföretagare.

Målgruppen är nya eller etablerade företag på landsbygden där det finns en tydlig vilja från ägarna att utveckla sina företag.

Projektets totala budget är 700 000 kronor och man vänder sig till alla branscher.

– En del av Region Östergötlands uppdrag inom regionalutveckling är att utveckla företagen på den östgötska landsbygden och på så sätt stärka regionens konkurrenskraft. Almi företagspartner har en viktig roll att vara ett stöd för företag som vill utvecklas och expandera i hela Östergötland, säger Göran Gunnarsson (C) ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i ett pressmeddelande.