Tidigare i höst har vi berättat om Gerd Lexonius som satte en apelsinklyfta i halsen efter att ha lämnats ensam i matsalen på ett av Attendos äldreboenden i Linköping. Hon drabbades av kritisk syrebrist och förklarades hjärndöd på sjukhuset den 26 augusti i år. Tre olika journaler vittnar om att hon hade kända sväljsvårigheter efter en stroke tre år tidigare.

Läs mer: Sorgen: Gerd, 64, lämnades ensam – dog

Attendos presschef Makan Afshinnejad sade till oss i en tidigare intervju att det inte funnits några dokumenterade sväljsvårigheter för Gerd Lexonius. Enligt honom var det hela en tragisk olyckshändelse. Attendo valde att inte anmäla händelsen till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Gerd Lexonius barn valde däremot att själva anmäla personalens hantering av den akuta situationen på vårdboendet.

Läs mer: "Var en tragisk olyckshändelse"

Läs mer: IVO ser allvarligt på händelsen

Nu har beslutet kommit. IVO väljer att inte vidta några ytterligare åtgärder, då det inte har sett några brister i det tillsynen gällde. De konstaterar att händelsen ska ses som en olyckshändelse. De skriver att anmälaren och verksamheten har skilda uppfattningar om hur händelsen hanterats. I beslutet skriver de även att en sjuksköterska har genomfört regelbundna munhälsobedömningar. I dessa dokumenterade bedömningar finns enligt IVO inget som tyder på att Gerd Lexonius hade problem med att svälja.

Verksamhetschefen vid Attendos boende på Bantorget i Linköping Mirsad Masinovic kommenterar beslutet från IVO.

– Det har varit en väldigt jobbig tid för våra medarbetare. Samtidigt delar jag de anhörigas sorg gällande det här. Men jag anser att vårt arbete måste få fortsätta, och det är att ge våra boende en god och trygg omsorg på boendet. Jag vill inte kommentera mer än så, beslutet får stå som det är, säger Mirsad Masinovic.

Kommer ni att förändra era rutiner efter händelsen?

– Vi har väl fungerande rutiner på boendet. Sedan kommer vi att ge personalen handledning i liknande situationer på vårat boende i lärande syfte, det kommer vi att fortsätta med. Men ingen förändring i rutinerna, säger Mirsad Masinovic.

Gerd Lexonius anhöriga säger att de kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten:

– Vi anser inte att det var en olyckshändelse. Vi kommer därför att överklaga beslutet. Samtidigt känns det ganska påfrestande att gå vidare med det här. Vi hinner inte sörja, säger dottern Carina Lexonius.