Händelser får polisen att samarbeta

Den senaste tidens polisiära insatser har ansträngt region öst. Enligt regionpolischefen samarbetar polisen med resten av landet för att samla rätt kompetens.

23 augusti 2019 20:00

Efter explosionen på Ådalagatan i början av juni har ett flertal stora polisiära insatser skett i Linköping. Stora områden har hållits avspärrade och nationella bombskyddet har fått besöka Linköping ett flertal gånger.

Ulrika Herbst, regionpolischef för region öst, tycker att det är en oroväckande och allvarlig utveckling. Inte bara i Linköping och Östergötland, utan i hela Sverige.

– Jag förstår att det finns en oro i samhället och hos allmänheten. I dag vet vi ju inte om det är tillfälligheter eller om det finns något samband mellan händelserna. Det handlar också om, tror jag, att allmänheten precis som vi har fått en ökad vaksamhet, vilket man får när flera händelser av den här typen inträffar på kort tid. Men vi arbetar med utredningarna, jag tror att det är jätteviktigt att vi kan komma i mål med dem. Vi jobbar också med trygghetsskapande åtgärder. Det är viktigt att vi är synliga och det är viktigt att vi är tillgängliga, att vi kan möta allmänhetens oro med svar eller att bara finnas på plats, säger Ulrika Herbst.

För att klara av de stora insatserna och utredningarna samarbetar polisen både i regionen och i hela landet.

– Till att börja med så har vi samlat kraft i vår region och i det arbete som pågår i dag har vi både resurser och väldigt hög och trygg kompetens som jobbar med det. Vi har förmånen och förmågan att kunna samla olika resurser och olika kompetenser, som vi behöver när vi får den här typen av händelser. Det är tre polisområden i regionen och tillsammans så är vi, vill jag påstå, både starka och trygga i att kunna hantera olika händelser, säger Ulrika Herbst.

Regionen har även stöd från övriga polissverige, till exempel från den nationella operativa avdelningen. Vad det gäller analyser så har regionen Nationellt forensiskt centrum till hjälp.

Hur påverkar insatserna polisens övriga verksamhet?

– Vad vi gör nu är att vi har en särskild utredningsorganisation igång där händelserna hanteras. Vi har förmågan att kunna klara den typen av särskilda utredningsorganisationer utan att allt för mycket ska påverka den övriga verksamheten. Men det är klart att i längden så blir det här en stor ansträngning för oss. Vi är inte fler än vad vi är. Man kan säga att huvudfokus nu är att se till att utredningsorganisationen som hanterar det här har vad man behöver för att kunna fullfölja utredningen. Det är huvudfokus just nu, säger Ulrika Herbst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hedda Themner

Ämnen du kan följa