Redan 2016 gjorde Inspektionen för IVO (avdelning Sydöst, rapporten ”Nästan som hemma”) en utredning kring hur ansvaret mellan kommuner och landsting/regioner har fungerat kring korttidsboenden. Inspektionen konstaterar att det finns risk för ojämn kvalitet och kring hälso- och sjukvårdsinsatserna. Torbjörn Holmqvist (S), mångårig regionpolitiker i hälso- och sjukvårdsnämnden, konstaterar att ansvaret för barn på korttidsboenden måste förtydligas.

– Den här otydligheten finns i hela landet. Kommunerna i Östergötland har löst det här på olika sätt ihop med regionen för att det ska fungera.

LÄS MER: Kommunen och regionen oense

Artikelbild

| Torbjörn Holmqvist (S), regionråd i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hur länge ska ni bara prata om det här, egentligen?

– Det ska inte ta för lång tid. Det handlar om en tolkning av gränsdragningen och då kanske den måste prövas rättsligt. Vi måste hitta ett sätt att komma förbi det här så att den enskilda inte blir drabbad. Vi måste hitta en lösning på vem som ansvarar för insatserna, som görs redan i dag. Frågan är vem som ska ha kostnaderna för det.

Det har redan gått fyra år, om ni väntar på en rättslig prövning tar det sannolikt ännu mer tid innan det finns en tydlig gränsdragning.

– Det är inte alls bra, att vi inte har rett ut gränsdragningen, svarar Holmqvist.

Artikelbild

| Fredrik Sjöstrand (M), hälso- och sjukvårdsnämnden.

LÄS MER: Jonatan, 13, får inte den vård han har rätt till

Moderaten Fredrik Sjöstrand i samma nämnd säger så här:

– Jag förstår att familjen är besviken och förbannad. För den enskilde medborgaren ska det här bara funka. Man ska inte märka om det är kommunen eller regionen som ger vården, säger han.

Regionen och kommunerna har haft tid på sig att dra gränserna, hur länge ska det dröja?

– Det låter jättemärkligt att man inte vill åta sig detta från kommunens sida. Samtidigt vet jag att kommunerna har en annan uppfattning och tyvärr drabbas den enskilde. Vi har i dagsläget ingen politisk diskussion om detta. Det ligger på tjänstemannanivå. Jag hänvisar till exempelvis hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Lundgren, om du vill ha mer konkret information om hur frågan hanteras just nu.

Thomas Bystedt (L) är för närvarande ordförande i Linköpings omsorgsnämnd. Han berättar att kommunpolitikerna har diskuterat gränsdragningen med omsorgskontoret.

– Vi behöver se över så att det inte blir sådana här oklarheter. Allt mer vård har lagts över på hemsjukvården, saker som vi tycker är regionens ansvar. Vi vill se en diskussion med regionen om ett nytt avtal. Nu är det ganska avancerad hemsjukvård som vi får bedriva i kommunen. Det gäller att ha rätt kompetens för att utföra de här uppgifterna på ett patientsäkert sätt. Regionen måste vara med på tåget, säger Thomas Bystedt.