På onsdagseftermiddagen stod arbetsmarknadsregionen i Linköping och Jönköping i fokus på slottet i Linköping.

Företagsledare från de båda länen hade samlats tillsammans med kommunpolitiker och representanter från Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköping samt universiteten i Linköping och Jönköping.

På plats var också Elisabeth Nilsson tillsammans med Helena Jonsson som tillträdde posten som landshövding i Jönköping i måndags, den 15 januari.

Att binda samman städerna på ett mer påtagligt, dels genom en utbyggd infrastruktur men också genom tätare kontakter mellan näringslivet, arbetsgivare och olika utbildningsinstitut, skulle gagna bägge parterna, menar Elisabeth Nilsson.

– Avståndet mellan orterna är inte något problem. Att arbetspendla skulle fungera alldeles utmärkt. Med bil tar det bara drygt en timma och när väl höghastighetstågen börjar rulla kommer det att gå ännu snabbare, säger hon.

Redan i dag finns ett utbrett samarbete mellan länen, men enligt Nilsson kan det utvecklas ytterligare.

– Som nära grannar kan vi agera draglok åt varandra. Det gäller inom mängder med olika områden, till exempel ekonomi, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning.

Väderstad AB och Toyota Material Handling, båda från Mjölby kommun, deltog på seminariet.