Kräver genomlysning av hela skolplattformen

I veckan avslöjades att det gick att komma åt 140 000 Stockholmselevers personnummer och omdömen. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) kräver en genomlysning av plattformen där uppgifterna lagras.

Jag vill att man går tillbaka ända från start och går igenom vilka problem som funnits, säger hon.

23 augusti 2019 18:24

Skolplattformen sjösattes för ungefär ett år sedan och har kantats av problem. Plattformen har fått kritik dels för höga kostnader, dels för bristande säkerhet.

I onsdags larmade en förälder om ännu en säkerhetslucka. Föräldern som fick fram uppgifterna berättar för TT att han gjorde det på fem minuter. Lotta Edholm säger att hon känner till att det funnits problem, men att det har varit svårt att få grepp om dem eftersom de har skiftat karaktär.

Det är en väldigt stor plattform. Problem har blivit åtgärdade, men plötsligt uppstår problem någon annanstans.

Flera anmälningar

SVT Stockholm rapporterade i mars om att Datainspektionen mottagit flera anmälningar om personuppgiftsincidenter kopplade till plattformen. Bland annat fick över 1 000 elever sina personuppgifter spridda till obehöriga, och personuppgifter från en elev med skyddad identitet röjdes.

TT: Du som skolborgarråd måste ha känt till detta, varför har det dröjt tills nu innan du kräver en genomlysning av skolplattformen?

Det som hände då var att personal plötsligt hade tillgång till mer information än de hade befogenhet till. Det var inte ett säkerhetsproblem på samma sätt.
Det var ett stort problem som är åtgärdat nu, men det som hände i veckan lade ytterligare en sten på bördan.

Lotta Edholm vill inte uttala sig om det är aktuellt att skrota skolplattformen.

Vill tona ner händelsen

TT har sökt Johanna Engman, it-direktör vid Stockholms stad, som dock har avböjt att kommentera. I torsdags sade hon till Computer Sweden att det är "olyckligt om man har bilden att alla uppgifter låg uppe".

Det krävdes att man använde koden och inte bara att man loggade in för att komma åt uppgifterna, sade hon till tidningen.

Engman sade också att "de uppgifter som kunnat kommas åt med det skript som användes av den förälder som larmade inte gäller sekretessbelagda uppgifter som skyddad identitet".

Stockholms stad har stängt den del av skolplattformen som innehåller elevdokumentation under tiden som utredningen pågår. Det kan påverka arbetet i en del skolor, eftersom det inte går att komma åt material som används till exempelvis utvecklingssamtal. Stängningen påverkar inte andra funktioner i skolplattformen – frånvaroanmälan, planering och bedömning ska fungera som vanligt.

Ärendet har anmälts till Datainspektionen.

Fakta: Skolplattformen

Stockholms stads plattform används av 140 000 elever, 23 500 skolanställda samt runt 200 000 vårdnadshavare på 177 skolor och 600 förskolor.

Personnummer och omdömen för 140 000 elever i Stockholm gick att komma åt för alla inloggade på skolplattformen. Säkerhetsluckan upptäcktes av en förälder och Stockholms stad har stängt en del av plattformen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Andersson/TT