Krav på skärpt lag för betalning av assistans

12 november 2019 17:30

Försäkringskassan ber regeringen ändra lagen för att förhindra att assistansersättning betalas ut till personer som inte har tillstånd att bedriva personlig assistans från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I dag anser sig inte myndigheten kunna säga nej till att betala ut ersättning, om pengarna går via den funktionshindrade till anordnaren och den personen saknar tillstånd

Myndigheten lägger fram sina skäl i ett brev till regeringen. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen i år slår fast att utbetalningar inte går att stoppa om den funktionshindrade är den som får pengarna och sedan skickar dem vidare till den som ska stå för assistansen, även om den personen/aktören saknar tillstånd.

Försäkringskassan vill också att ersättning ska hållas inne om den funktionshindrade inte har anmält anställda assistenter till Ivo. Samma ska gälla för kommuner eller regioner som inte har anmält verksamhet till Ivo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT