Kommunala parter vill förekomma politikerna

Fack och arbetsgivare i den kommunala sektorn sätter nu igång förhandlingar om omställning och turordningsregler för att förekomma politikernas initiativ och det privata näringslivet.

Inom kort väntas regeringen lägga fram direktiven för den utredning som ska se över arbetsrätten.

24 april 2019 10:24

I regeringens överenskommelse i vintras med Centern och Liberalerna, det så kallade januariavtalet, bestämdes att bland annat turordningsreglerna vid uppsägningar ska ses över, men även andra regler i arbetsrätten ska utredas. Och inom kort kommer regeringen presentera direktiven, förutsättningarna, för utredningen.

Men om fack och arbetsgivare kommer överens själva, utan lagstiftarens hjälp, så kommer politikerna att backa undan, är budskapet.

Frågan blir aktuell för oss nu, vi har en bra lösning på de här frågorna sedan en tid tillbaka, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl.

Slagit väl ut

Parterna har bättre koll på behoven, lagförslag blir lätt fyrkantiga, resonerar Niclas Lindahl.

Parterna i den offentliga sektorn har redan anpassat turordningsreglerna, kopplat till omställning, ett slags provavtal sedan 2016.

Och det har slagit väl ut. Det har gett kompetenshöjningar och tillsvidareanställningar för många, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

"Sparka fort och lätt"

Nu ska fack och arbetsgivare utveckla den modellen, är det tänkt. Och förutsättningarna i förhandlingarna om arbetsrätten är annorlunda på den kommunala än på den privata sidan, enligt Granlund.

Där handlar det ofta om att sparka fort, lätt och billigt. För oss handlar det om att få in folk fort och smidigt, att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är det stora problemet för oss. Fokus här ligger på något helt annat än uppsägningsregler och annat – kompetensförsörjningen, säger Lenita Granlund.
Fakta: Den politiska överenskommelsen

Så här står det bland annat i januariavtalets 73-punktsprogram, punkt 20:

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks.

Om parterna når en överenskommelse om hur las ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen i stället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.

Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i las ska genomföras 2021.

Källa: Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT