Dålig beredskap för skyddsutrustning

Storstadskommunerna har lägre beredskap än andra kommuner när det gäller material och skyddsutrustning. Samtidigt finns det fortfarande inget lager på nationell nivå.

Det som kommer in går ut direkt, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

31 mars 2020 10:29

Storstadskommunerna är sämre rustade i fråga om material och skyddsutrustning, enligt en enkät till landets kommuner som Socialstyrelsen gjort.

Beredskapen vad gäller personalförsörjningen är måttlig. Där kan man omfördela. Vad gäller material och skyddsutrustning är beredskapen lägre och den är som allra lägst i storstadskommunerna, säger Jenny Rehnman, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Det finns fortfarande inget lager av skyddsutrustning på nationell nivå, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Det som går in går ut direkt. Vi hanterar enbart akuta behov i regionerna.

Men arbetet fortgår, framhåller Sandwall.

Det går inte att säga några tider när det finns någon stabilitet i den här processen.

Förbundet varnar

Samtidigt varnar förbundet Kommunal i en skrivelse till Socialstyrelsen för sina medlemmars arbetsmiljö och den akuta bristen på skyddsutrustning i kommunala verksamheter.

Det är framför allt personal inom äldreomsorgen som känner sig utsatta och oroas över tillgången till skyddsutrustning, enligt en enkätundersökning från Kommunal.

Vi vill att Socialstyrelsen uppmärksammas på det allvarliga läget som råder inom äldrevården och hemtjänsten. Just nu är det alldeles för lite fokus på det, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

"Förödande konsekvenser"

Totalt svarade 2 052 personer på undersökningen och resultatet visade att 75 procent av personal inom hemtjänsten känner oro över tillgången till skyddsutrustning. Motsvarande siffra på äldreboenden var 68 procent.

Det är alarmerande siffror och vi vill att våra medlemmars oro tas på allvar. Det är alldeles för få som har tillgång på skyddsutrustning inom den här branschen i dag, vilket är en risk för våra medlemmar och de äldre.

Undersökningen visade också att 36 procent inom hemtjänsten varit med om situationer där personalen arbetat utan rätt skyddsutrustning, på äldreboenden hade 25 procent varit med om något liknande.

Skulle vi få spridning inom hemtjänsten kan det få förödande konsekvenser. Personalen åker ju runt mellan olika personer, säger Baudin.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT