Forskare vill ha färre flygresor

Universiteten bör minska sina flygresor. Det kräver 56 forskare runt om i världen. De pekar på det orimliga i att varna för klimatförändringar och samtidigt ta flyget när de ska ha utbyte med kollegor inom eller utanför landet.(TT)

27 oktober 2015 01:49

Universiteten bör minska sina flygresor. Det kräver 56 forskare runt om i världen. De pekar på det orimliga i att varna för klimatförändringar och samtidigt ta flyget när de ska ha utbyte med kollegor inom eller utanför landet.

Vi måste leva som vi lär, säger David Jansson, docent i kulturgeografi och en av undertecknarna, till Upsala Nya Tidning.

Han menar att det många gånger går att hitta andra former av utbyte mellan forskare runt om i världen, till exempel videokonferenser. Vid kortare resor går det många gånger att hitta alternativa färdsätt.

Flygresor vid hans lärosäte, Uppsala universitet, orsakade förra året utsläpp av 7,3 miljoner kilo koldioxid.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, släppte förra året ut 2,9 miljoner kilo koldioxid, och arbetar aktivt för att minska mängden. Bland annat får institutionerna betala en avgift till en miljöfond för varje flygresa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!