Sudan Tunga regn har lett till översvämningar samt jord- och lerskred som sedan i juli har dödat 54 människor i Sudan, enligt FN. Totalt har nära 200 000 människor påverkats och FN ber om mer pengar.

Värst drabbad är delstaten Vita Nilen i söder men även Khartum och andra regioner har påverkats.

"Över 37 000 bostäder har förstörts eller skadats", skriver FN baserat på uppgifter från den sudanesiska regeringen.

Inte minst har dödsoffren krävts när tak rasat in och när kombinationen av el och vatten har skapat livsfara.

Även boskap har gått förlorad, vägar och jordbruksmark skadats, tillgången på rent vatten försämrats och risken för spridning av vattenburna sjukdomar ökat.

Enligt FN:s samordningsorgan för nödhjälp (OCHA) behövs motsvarande nära 1,5 miljarder kronor för att täcka behoven – utöver de nära 11 miljarder kronor som tidigare efterfrågats för den humanitära hjälpen i landet.