Expert: Pensionssparande försvinner

Regeringen gör rätt som vill slopa avdragsrätten för pensionssparande, anser professor Mårten Palme som utrett frågan.

Han tror att dagens pensionssparande kommer att dö och ersättas av andra sparformer.

20 februari 2014 15:45

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, ansåg i en utredning från 2010 att det inte fanns någon anledning att gynna just pensionsparande före andra typer av sparande.

-Det finns ingen anledning för samhället att lägga sig i om man vill konsumera mer som äldre än som ung, säger Mårten Palme, professor i nationalekonomi och en av utredningens författare.

Utredningen ansåg också att skattereglerna för privat pensionssparande främst gynnar höginkomsttagare.

Mårten Palme reagerar dock på att man fortfarande kommer att få betala inkomstskatt på pensionsutbetalningarna, trots att avdragsrätten för inbetalningarna försvinner.

-Det innebär en dubbelbeskattning. Det är orättvist.

TT: Tror du folk kommer att fortsätta att pensionsspara?

-Jag tror att det kommer att försvinna. Det blir mer gynnsamt att skaffa sig en kapitalförsäkring, säger Palme.

Palme pekar på att avdragsrätten egentligen är en skattekredit och att skatten tas ut först när det pensionsutbetalningarna görs.

-Det är osäkert om man får in skatten, eftersom personer kan flytta utomlands till länder med andra skatteregler, säger Mårten Palme.

En annan invändning är att dagens skatteregler kan ge högre förvaltningskostnader på sparandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!