Flera europeiska länder har via EU:s samarbete skickat både personal och material för att avlasta i släckningsarbetet. Igår anlände två nya brandbekämpningsflygplan från Frankrike till Sverige. I Ljusdal, Gävleborg sprider sig branden nu kraftigt åt olika håll.

En ganska kraftig front går västerut som vi hanterar med vattenbombningsplan. Och vi har även en front som sprider sig helt okontrollerat rakt nordväst från Enskogen. Vi får hit två plan från Frankrike som kommer hantera det, säger Hans Nornholm, operativ chef för bränderna i Hälsingland.

Statsminister Stefan Löfven och MSB:s chef Dan Eliasson uttalade sig under morgonen i en presskonferens. Eliasson beskrev brandläget där som den kanske allvarligaste och svåraste situation en svensk räddningstjänst befunnit sig i.

Jag vill varna för att underskatta situationen. Den kan fortfarande eskalera. Läget är allvarligt, säger Dan Eliasson.
Samtidigt som läget är allvarligt vill jag säga att det pågår ett fantastiskt arbete. Vi får en fantastisk nationell uppslutning och ett internationellt stöd som är fantastiskt, fortsätter han.

Spridit sig över länsgräns

Och de internationella insatserna behövs. Branden i Ljusdals kommun som sprider sig snabbt västerut där den nått och korsat länsgränsen mot Jämtland.

Vi sätter in resurserna hårt där nu. Jag tror att det är hanterbart men jag är inte säker. Det känns försiktigt optimistiskt, säger Hans Nornholm.

De två italienska brandbekämpningsplanen som EU använder gemensamt började vattenbomba klockan nio på morgonen. De franska planen väntades komma igång strax före tio.

Vi har även en front från Ängra som sprider sig österut. Den kommer vi att hantera med fyra till fem stycken helikoptrar, förväntar jag mig, säger Hans Nornholm.

Prioriterar att skydda kraftverk

Ljusdals kommun gick under morgonen ut med att vattenbombningarna ska fokusera på att skydda vattenkraftverken Öjeforsen och Laforsen. Sjön Ljusnan vid Karlstrand kan även bli aktuell att hämta vatten ur.

Antal aktiva ärenden klassade som brand i terräng är strax innan klockan tio 51 stycken. SOS Alarm kan inte se någon trend för hur brandläget utvecklats sett till siffrorna. Antalet inkomna larmsamtal var det senaste dygnet strax över 12 000, vilket är mindre än i lördags då 13 000 samtal inkom.

Det känns konstant. Det har varit uppe i 60, 70 stycken som värst, men det går inte att säga att det går år något speciellt håll. Samma sak med larmsamtalen. De senaste dagarna har de varierat mellan tio till tolvtusen samtal, säger Johnny Blanck, presstalesperson SOS Alarm.

Väder kan bli avgörande

Det brinner på flera ställen i Sverige men läget är värst i Gävleborg. I Dalarna i området kring Trängslet har man kunnat begränsa brandens framfart.

Vi håller bekämpningslinjerna och bandvagnar kör fram och tillbaka över våtmarken för att skapa brandgator, säger Anders Rosén, presskommunikatör Mora brandkår.

Räddningstjänsten har även lagt ut slang längs med den östra sidan av brandområdet för att skapa ett sprinklersystem. Men förutom just slang är inte räddningstjänsten i Dalarna i akut behov av några ytterligare resurser.

De resurser vi har räcker i nuläget. Vi har lämnat ifrån oss tre helikoptrar till MSB, eftersom de behövs mer på andra håll i landet, säger Anders Rosén.

Under eftermiddagen väntas både regnskurar, åska och vind.

Vädret som kommer nu under eftermiddagen blir väldigt avgörande för hur det kommer se ut framöver, säger Anders Rosén.

Räddningstjänsten Jämtland gick på morgonen ut med att regn fallit i länet och att det nu var högre luftfuktighet och lägre temperaturer. Bränderna sprids fortfarande men räddningstjänsten har ändå gjort bedömningen att vattenbombningsplanen inte behövs i dag.