Ej fler jobb med ändrade 3:12-regler

Det har varken blivit fler jobb eller mer företagande av Alliansregeringens förändringar av de så kallade 3:12-reglerna för beskattning av ägare av fåmansföretag. Det framgår av en ny utredning.(TT)

25 mars 2014 14:50

Det har varken blivit fler jobb eller mer företagande av Alliansregeringens förändringar av de så kallade 3:12-reglerna för beskattning av ägare av fåmansföretag. Det framgår av en utredning från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som lyder under Finansdepartementet.

Tanken med förändringar har enligt ESO varit att göra reglerna mer generösa för att stimulera företagande och tillväxt. Men effekten har alltså uteblivit.

Från början var syftet med 3:12-reglerna att undvika att företagare skatteplanerar genom att i stället för lön dela ut stora summor som kapitalvinster med lägre skatt. Rapportförfattarna konstaterar dock att förändringarna av reglerna "bidragit till omfattande skatteplanering".

De anser att det krävs genomgripande förenklingar av de komplicerade reglerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!