Allt fler studenter stängs av efter fusk

Antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som stängs av eller varnas ökar kraftigt. En genomgång som Universitetskanslersämbetet gjort visar att antalet disciplinärenden ökat med 51 procent från 2015 till 2018.

20 juni 2019 10:55

"Vi vet inte vet varför det ökat så mycket som det har. Det kan vara så att lärosätena nu är bättre på att upptäcka fusk men det kan även finnas andra orsaker", säger Pontus Kyrk, jurist vid Universitetskanslersämbetet i ett pressmeddelande.

Studenterna som straffas har till exempel gjort sig skyldiga till plagiat, använt fusklappar eller otillåtna hjälpmedel vid tentamen. Andra förseelser kan vara förfalskade dokument, störande av undervisningen eller sexuella eller etniska trakasserier. 2018 var 1 326 studenter vid universitet och högskolor föremål för en disciplinåtgärd. Motsvarande siffra 2015 var 880.

Störst andel

Störst andel disciplinärenden har Mälardalens högskola och Södertörns högskola där fler än var hundrade student varnats eller stängts av under 2018. Några högskolor har inga disciplinärenden alls, som Konsthögskolan och Musikhögskolan i Stockholm.

Proportionellt sett får fler män än kvinnor disciplinpåföljd. Män utgör 39 procent av studenterna men av de som fått en disciplinpåföljd 2018 var 47 procent män. Totalt gick drygt 289 000 helårstudenter på universitet och högskolor. De som drabbats av disciplinära åtgärder motsvarar 0,46 procent eller knappt en av 200 studenter.

Sex månader

Studenter som gör sig skyldiga till olika typer av fusk eller förseelser kan varnas eller stängas av från studierna i upp till sex månader. Granskningen omfattar de statliga universiteten och högskolorna och de tre större enskilda lärosätena, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Rättad: I en tidigare version avgavs fel antal studenter som drabbats av disciplinära åtgärder.

Fakta: Högskolor med högst andel ärenden

Gäller andel avstängningar och varningar av antal studenter 2018.

1. Mälardalens högskola: 1,08 procent

2. Södertörns högskola: 1,08 procent

3. Högskolan i Borås: 1,01 procent

4. Stiftelsen Högskolan i Jönköping: 0,94 procent

5. Luleå tekniska universitet: 0,77 procent

6. Örebro universitet: 0,65 procent

7. Linköpings universitet: 0,63 procent

8. Högskolan i Gävle: 0,58 procent

9. Stockholms universitet: 0,55 procent

10. Linnéuniversitet: 0,48 procent

10: Malmö universitet: 0.,48 procent

Källa: Universitetskanslersämbetet


Fakta: Högskolor med flest ärenden

Gäller antal avstängningar och varningar av antal studenter 2018.

1. Stockholms universitet 145 (121 avstängningar/24 varningar)

2. Linköpings universitet 112 (82/30)

3. Mälardalens högskola 80 (76/4)

4. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 75 (63/12)

5. Göteborgs universitet 71 (64/7)

6. Södertörns högskola 70 (53/17)

7. Linnéuniversitet 65 (62/3)

8. Lunds universitet 64 (54/10)

9. Uppsala universitet 62 (48/14)

10. Örebro universitet 60 (59/1)

10. Umeå universitet 60 (31/29)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT