RiVe räddade åkeri från konkurs genom kreativ lösning

Arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska byrå föreslog en rockad i personalorganisationen vilket reducerade kostnaderna enormt.

4 augusti 2020 16:47

Covid-19 slår hårt mot alla branscher och så även för åkeribranschen, vilket ett familjeägt åkeriföretag i Mellansverige, verksamma inom tunnplåttransport fick erfara under våren. När transporterna blev färre till följd av pandemin kvarstod de fasta kostnaderna men intäkten uteblev. Företaget stod på randen till konkurs. 

Då valde man att kontakta arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska Byrå som har lång erfarenhet av arbetsrätt. Man valde att se över företags personalkostnader och organisation. Efter att ha bekantat sig med företaget såg RiVe stora möjligheter i att spara in pengar genom att omorganisera personalstyrkan. 

– De berättade att de haft som princip att ha svensk arbetskraft och hade investerat 30 år av sina liv i familjeföretaget och investerat resurser i form av pengar och belåningar såklart. Vi presenterade en lösning som innebar rockader i organisationen, vi bytte helt enkelt ut 94 svenska chaufförer med 116 utländska, säger ärendets förhandlingsstrateg, Karl Gustavsson, på RiVe Juridiska byrå.

RiVe bistod åkeriföretaget med att starta upp tre bemanningsföretag i Bulgarien, Tjeckien och Rumänien varpå förare från länderna anställdes lokalt där och enligt de villkor som råder i respektive land. Den svenska arbetskraften, som permitterats och som sagts upp, hade i vilket fall som helst fått lämna sina jobb eftersom företaget inte längre gick runt ekonomiskt, så det var den här lösningen eller konkurs, i vilket fall som helst så hade de svenska förarna blivit av med sina jobb i alla fall. 

– Men, på detta sätt, att man då nu kan hyra personal från utlandet, från de tre olika bemanningsföretagen som de dessutom själva äger, lyckades vi att rädda familjeföretaget. Beskattningen vad gäller sociala avgifter med mera sker enlig respektive lands regler och avgifterna där är exceptionellt mycket lägre än i Sverige. Bara de sociala avgifterna ligger mellan 5–15 % jämfört med 31,42% i Sverige, berättar Karl Gustavsson, vid RiVe.

En ytterligare kostnadskomponent som var till fördel för företaget är faktumet att genomsnittslönerna är lägre i de aktuella länderna. Istället för att betala ut mellan 25–35 000 kr i lön till varje anställd kunde man nu reducera lönekostnaden till 8 – 10 000 kr per anställd. 

– De utländska chaufförerna är jättenöjda och tjänar mycket bra enligt rådande lönestandard i sina hemländer och åkeriet reducerar personalkostnaderna på närmre 70 procent. Helt plötsligt tjänade de pengar igen, och dessutom nu mera pengar per  än de någon gång tidigare gjort, säger RiVe Juridiska Byrå AB, Karl Gustavsson.

Den absoluta majoriteten av fjärrtrafiken körs idag av utländsk arbetskraft, medan distributionstrafiken fortfarande drivs av svenska chaufförer. Detta för att distributiontrafiken innebär kundkontakt, vilket ställer krav på att föraren måste kunna det svenska språket, medans fjärrtrafiken endast går mellan terminaler eller fabriker, och då finns ingen kundkontakt på samma vis varför normen är att utländsk arbetskraft kör dessa transporter. Det kanske säger sig självt också att det skulle vara svårt att konkurrera med ett Polskt tunnplåtsverk som har en 40 mil rak järnvägslinje till de tyska bilfabrikerna, om vår 150 mil långa transport från centrala Sverige till desamma tyska bilfabrikerna skulle vara behäftade med höga transportkostnader. 

Det aktuella familjeföretagets ägare är mycket nöjd med deras nya ekonomiska verklighet och kan nu säkra att företaget kan drivas vidare i generationerna framöver. 

RIVe juridiska byrå har lång erfarenhet av att hjälpa både arbetsgivare och arbetstagare vid olika typer av arbetsrättsliga konflikter och omorganiseringar. Bland annat har man hjälpt till med globala etableringar.

Från

Compexia Law Group