Detta är ett annonssamarbete

Kollaborativa robotar idag och i framtiden

29 april 2022 16:03

Kollaborativa robotar arbetar ofta i icke avskilda miljöer, nära människor. Lite som en hjälpande hand,  exempelvis med assistans till en operatör. Det finns därför många olika applikationer för en kollaborativ robot. Ordet cobot kommer från sammanslagningen av två engelska ord: "collaborative och robot", med andra ord, kollaborativ, eller samarbetande, robot på svenska.

Cobotar är kostnadseffektiva, användarvänliga och flexibla att driftsätta. De gör automatiseringen enklare än någonsin för företag i alla storlekar över hela världen och är utformade för att arbeta tillsammans med människor. Alla dessa fördelar har gör att cobotar kan tillhandahålla nya möjligheter för en mängd olika tillämpningar

Det som skiljer en cobot från en traditionell industrirobot är att coboten har en förmåga att jobba nära sina mänskliga medarbetare på ett säkert sätt. På så sätt kan människa och cobot arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter.

Vad kan en cobot göra?

Arbetsuppgifter

Montering, plockning, sortering eller applicering är några av arbetsuppgifterna där en kollaborativ robot skulle passa bra. Ofta väger kollaborativa robotar inte så mycket och kan lätt flyttas mellan olika arbetsstationer på ett produktionsgolv.

Maskinsäkerhet

En kollaborativ robot har inbyggda sensorer och stannar när något eller någon kommer emot den. Som vid alla maskiner är det vid kollaborativa robotar fortfarande lika viktigt att göra ordentliga riskbedömningar och följa de maskindirektiv som finns. 

 

 

Alla dessa användningsområden gör cobots till en spännande och prisvärd teknik för tillverkare, sjukhus och andra företag.

Fördelar med kollaborativa robotar

Ökad säkerhet och större flexibilitet: Att arbeta med samarbetande robotar bidrar till att balansera den absolut nödvändiga säkerheten med behovet av produktivitet. Den tydliga trenden är att snabbt behöva ändra produktions varianter. Vi går mot fler varianter och lägre volymer, vilket kräver att människor och robotar samarbetar och arbetar nära varandra och på mer sporadiska, mindre förutsägbara sätt.

Närmare samarbete med människor och andra robotar: Att samarbeta med kollaborativa robotar är möjligt med vilken typ av industrirobot som helst och kan ske på olika nivåer och med stora fördelar oavsett nivå. Antingen genom att dela samma utrymme och arbeta sida vid sida utan staket, eller synkroniserat och planerat vid till exempel betjäning av en maskin, eller dela på arbetsytor och uppgifter kontinuerligt.

Snabbare produktionshastighet: Robotar i samarbetande applikationer, cobots, eliminerar det kostsamma behovet att sluta producera varje gång en person kommer i närheten av en robot.

Nackdelar med kollaborativa robotar

Det finns som sagt många fördelar  men även vissa nackdelar som bör övervägas innan de implementeras i en produktionsmiljö. Exempelvis kan de bara utföra vissa uppgifter som är fördefinierade av användaren och kan inte fatta beslut på egen hand. Här behöver arbetstagarna  utforma varje uppgift för robotarna i förväg och ge detaljerade instruktioner om hur de ska utföra dessa uppgifter. Även om robotar kan öka effektiviteten i vissa situationer är det inte alltid på de viset.

Då de är små och ofta har begränsad räckvidd kan inte alla uppgifter utföras av en cobot. Det kan även kräva extra inlärningstid för användarna, särskilt om de personer som interagerar med dem har liten eller ingen erfarenhet av robotar i allmänhet. Det innebär att det är viktigt för företagen att noggrant bedöma vilka typer av uppgifter som kan delegeras till cobots innan inköpet.

Ibland kan cobots störa mänskliga arbetstagare. Om till exempel två eller flera människor arbetar tillsammans på ett löpande band kan en cobot blockera vägen mellan dem och orsaka störningar i själva arbetsflödet. 

Därför är det viktigt att företagen tar hänsyn till hur deras cobotar kommer att interagera med den mänskliga personalen när de utformar och implementerar dessa system.

Funderar du på att automatisera din tillverkning?

Om du står inför ökad konkurrens, brist på arbetskraft eller utmaningar med lågvolyms produktion med stor variation kan tillverknings automatisering vara en lösning som ändrar spelreglerna helt och hållet.

Frågor att ställa och besvara:

-Behöver jag automatisera?

-Vilka är mina alternativ?

-Har jag råd att automatisera?

-Vilka processer kan jag automatisera?

-Är cobotar rätt för mig?

Om du överväger att införa cobots i ditt eget företag eller på din arbetsplats finns det några saker att fundera på.  Val av rätt leverantör som har erfarenhet är väldigt viktigt. De ska ha erfarenhet av att implementera och integrera cobots i befintliga arbetsflöden. För det andra måste du bestämma vilka typer av uppgifter du vill att dina cobots ska utföra. Och slutligen måste du ta hänsyn till de specifika behoven på din arbetsplats, till exempel om det är en stor fabrik eller ett litet kontor. 

Företag lyckas med cobotar när deras anställda förstår hur automatiseringen kan hjälpa dem att utföra sina jobb bättre. Att hjälpa människor att känna sig trygga och bekväma är det första steget mot en lyckad implementering. 

På vilket sätt gör cobotar skillnad? 

Att minska antalet skador är en av de bästa anledningarna till att implementera cobotar i din verksamhet. Cobotar kan befria arbetstagarna från tunga lyft, repetitiva rörelser och farliga 

maskiner eller verktyg. Dessutom ger cobotar de anställda möjlighet att vidareutbilda sig. 

Vår cobotutbildning ser till att dina frontlinjearbetare blir säkra cobotoperatörer. Trivseln och 

nöjdheten på arbetsplatsen ökar i takt med att man lär sig nya färdigheter. Grundläggande drift är något de flesta anställda kan lära sig medan de mest entusiastiska medarbetarna och cobotmästarna kan lära sig att bli avancerade operatörer och ta din produktion till nya nivåer.

Framtidens kollaborativa robotar 

I framtiden kommer dock kollaborativa robotar att kunna samverka med människor i ännu högre grad och på det hela taget blir användningen av cobots alltmer populär runt om i världen. Cobots gör det också möjligt för människor att fortsätta utföra de uppgifter som kräver mänsklig intuition, t.ex. att interagera med patienter på ett sjukhus eller hjälpa en löpande band arbetare att utföra komplexa uppgifter. 

Nästa steg är att människa och robot jobbar med samma produkt samtidigt, idag är det endast praktiskt möjligt vid relativt långsamma rörelser och lätta/ofarliga produkter. Efter det kommer en nivå där roboten i realtid kan svara upp mot människans rörelser och arbete och veta vad som ska utföras. 

Vi kan  förvänta oss att se fler cobotar användas i både nya och befintliga industrier under de kommande åren.

Från

universal-robots.com