Platsen är K-ringen i Motala och vernissagen är i morgon lördag.

Sira Jokinen Lisse framhåller konstnärernas olika härkomst som utgångspunkt för det som är något av ett tema för utställningen.

– Det roliga är att vi kommer alla från lite olika delar. Det är väl därför vi har pratat om "rötter och svart jord", tillhörighet och hur mycket det påverkar ens identitet.

Artikelbild

| De tre utställande konstnärerna, från vänster John Franzén, Danko Lisse Cruz och Sira Jokinen Lisse.

När det gäller vad konstnärerna visar i utställningen svarar John Franzén först skämtsamt:

– Det vill jag inte säga!

Sedan förklarar han filosofin bakom sitt eget skapande.

– Min utgångspunkt i konstnärskapet är att jag inte vill veta vad jag gör. Sedan tittar jag efteråt vad jag har gjort för någonting, och kan ändå inte säga vad det är. Det är ett sätt att komma in i ett annat tillstånd, en annan del av sig själv.

Artikelbild

| Makarna Sira Jokinen Lisses och Danko Lisse Cruz verk är alla gjorda i en blandning av tekniker och material.

"Rötter och svart jord" kan som sagt sägas vara lite av utställningens tema. Sira Jokinen Lisse berättar att hon och maken Danko Lisse Cruz började prata om det och om att hitta tillbaka till sitt förflutna för ett par år sedan. Hon kommer från början från Finland och hennes make kommer från Peru. När hon höll i projektet "Världens mammor" med invandrarkvinnor insåg hon vikten av igenkännande av mönster och färger för att överbygga språkbarriärer. Det fick henne och hennes make att prata om "mönster och var man har igenkännandet" och de började titta på mönster från gamla gravlämningar i Finland och Peru. De började också prata om sina anfäders resor.

Förutom sin egen härkomst står makarnas föräldrars ursprung att finna på platser som Brasilien.

Artikelbild

| John Franzén visar färgstarka målningar.

– Jag tror att allt det där påverkar oss även idag, säger Sira Jokinen Lisse.

Danko Lisse Cruz framhåller att han och hans maka ofta arbetar med projekt med många deltagare.

Artikelbild

| – Det här är första gången vi ska visa vårt språk och vår konst, från insidan och ut, säger Danko Lisse Cruz.

– Det här är första gången vi ska visa vårt språk och vår konst, från insidan och ut.

Makarna känner att de här kunnat uttrycka sig mer fritt och lämna tolkningen åt betraktaren.

Artikelbild

| Sira Jokinen Lisse och hennes make Danko Lisse Cruz känner att de med denna utställning har kunnat uttrycka sig mer fritt och lämna tolkningen åt betraktaren.

Sira Jokinens Lisses och Danko Lisse Cruz verk i utställningen är gjorda i en blandning av tekniker och material.

John Franzén visar målningar präglade av starka färger.

Artikelbild

| –Min utgångspunkt i konstnärskapet är att jag inte vill veta vad jag gör, säger John Franzén.

När han gör en målning, letar han ofta efter någonting i den. Så småningom lägger han till linjer som han känner symboliserar det han tycker sig se.

Utställningen pågår till den 9 december.