I den ideellt arbetande arbetsgruppen ingår Vadstenakonstnärerna Göran Ahlberg, Iréne Annerud, Iréne Nordh, Ylva Sager, Anlouice Silverwitt, Christine Friman och Elin Juberg. De två sistnämnda hade inte möjlighet att närvara på pressträffen i Ylva Sagers ateljé.

Arbetsgruppen, som har träffats en gång i veckan sedan januari, vill sätta fokus på yrkesverksamma konstnärer i Vadstena och tanken är en mässa i stil med företagsmässan på slottet. Gruppen vill bland annat också att mässan ska ge upphov till nätverk och samverkan mellan yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och designers. En målsättning är också att mässan ska vara en årligt återkommande händelse och att det ska bli ett begrepp att komma till Konstmässan i Vadstena.

De konstnärer som vill vara med på mässan ska vara folkbokförda i Vadstena kommun. Var och en av dessa konstnärer får lämna in tre verk och beslutet om vilka som får delta tas i februari av en oberoende jury bestående av Anders Lindkvist, ordförande i Östgota Konstförening, Urban Hansson från Galleri Sander i Linköping samt Agneta Östlund, konstnär och recensent med mera från Linköping. Alla typer av konst, konsthantverk och design kommer att visas på mässan som kommer att äga rum i Herreköket och Borgstugan på Vadstena slott.

Artikelbild

| Irené Annerud (till vänster) och Ylva Sager är två av konstnärerna i arbetsgruppen.

– Ambitionen är att få dit kommunen, näringslivet, kulturföreningar samt privatpersoner, sätta fokus på konstnärens yrkeutövande och att konstnären kan anställas för till exempel utsmyckning av kommunen, säger Göran Ahlberg.

– Det finns mycket som en konstnär kan vara delaktig i när det gäller utformningen av en stad och vi vill visa att vi finns, säger Anlouice Silverwitt.

Silverwitt säger också att grundtanken är att mässan inte kommer att vara som en vanlig konstutställning.

Valet av slottet som lokal var självklart enligt Iréne Annerud.

Artikelbild

| Konstnärerna, här Anlouice Silverwitt (till vänster) och Iréne Nordh vill skapa en återkommande årlig händelse i Vadstena.

– Det är ett fantastiskt ställe och ett kännetecken för Vadstena. Det var ju ingen diskussion egentligen om var vi skulle ha det här.

Arbetsgruppen har försökt att kontakta alla yrkesverksamma konstnärer folkbokförda inom Vadstena kommun och bjuda in dem till mässan via mail. Gruppen uppmanar de Vadstenakonstnärer som inte blivit kontaktade och vill vara med att höra av sig till dem. Man letar också efter möjliga sponsorer till mässan och kommer därför att kontakta olika företag i Vadstena.