Snart är det dags för #modig i Motala Convention Centre, ett evenemang som lockar på många olika sätt. Lokalt profilerade föreläsare som Claes de Faire och Alexander Bard sätter extra färg på tillställningen, men kommunstyrelseledamoten Kerstin Lundberg (V) har under veckan kritiserat båda dessa profilers deltagande och har också fått motiverat mothugg.

Kerstin Lundberg har all rätt att tycka som hon gör. Hon har också all rätt att uttrycka sina åsikter, eftersom båda dessa delar är en grundläggande del av det svenska samhället. Både åsiktsfrihet och yttrandefrihet är nämligen grundlagsskyddade rättigheter i Sverige, vilket vi ska vara oerhört stolta över.

Båda dessa delar är också en helt central del av liberalismen, som på många sätt har bidragit positivt till framväxandet av det framgångsrika svenska samhället. Därför blir det aningen ironiskt att den aktuella kritiken delvis baserar sig på kritik mot att Alexander Bard är för liberal i sitt förhållningssätt i ett antal frågor.

Artikelbild

Man ska dock vara försiktig med att använda olika etiketter på människors åsikter, eftersom det finns en komplex flora av inriktningar och ideologier att välja från. Försiktighetsprincipen gäller även ledarskribenten, som ändå anser att libertarian är en mer passande etikett när det gäller Alexander Bard. På ett antal plan ligger hans åsikter ganska långt från exempelvis socialliberalismen, som exempelvis Centerpartiet och Folkpartiet säger sig värna om.

I viss mån har Kerstin Lundberg ändå rätt i sin kritiska hållning. Det ska alltid finnas eftertanke och analys kring val av föreläsare och förståelse för det sammanhang personen kommer att befinna sig i. Eftertanken blir inte mindre viktig av att det här handlar om ett evenemang där många unga, formbara och kreativa människor befinner sig. Det vore exempelvis högst olämpligt att bjuda in Anders Behring Breivik som gästföreläsare, oavsett om ämnet han förväntades tala om var den norska faunans skönhet. Det inser nog de flesta.

Större delen av kritiken i det konkreta fallet #modig faller dock platt. Alexander Bard må vara kontroversiell i vissa frågor, men är en relevant debattör som figurerar flitigt på många platser – inte minst på nätet, där dagens unga generation möter omvärlden. Bards kompetens i frågor som nätets framväxt, utveckling och framtid gör honom till en högintressant föreläsare som är väl värd att lyssna på. Det är dessutom imponerande att arrangörerna, det vill säga eleverna, har lyckats locka hem både Bard och de Faire.

Båda dessa profiler har förmågan att entusiasmera och engagera, vilket är välkomna egenskaper. Det bidrar nämligen till att fler engagerar sig i olika frågor, oavsett om de håller med eller är av en rakt motsatt åsikt. En av de saker som kombinationen av åsiktsfrihet och yttrandefrihet dessutom kan leda till är ökat engagemang i samhället, vilket verkligen inte finns i överflöd och vi behöver mer av. Vi behöver fler engagerade människor som Alexander Bard och Claes de Faire, gärna med åsikter av skiftande karaktär. Det berikar samhället.