Ledare I morgon är det söndagen den 26 maj. I morgon är en väldigt speciell dag, på flera olika sätt. Det är en dag som många ser fram emot och håller helig, av varierande orsaker. Den viktigaste av dem är rösträtten.

I morgon är det dags för Elitloppet, en tillställning som travälskarna har längtat efter i månader. En kombination av slit, kamp, kärlek, hopp, frustration, glädje, sorg och eufori kokas ner till några minuters prestation i form av ett samspel mellan människa och djur.

Det är också dagen då VM-finalen i ishockey spelas som en höjdpunkt på den förbrödrande kampen mellan företrädare för olika nationer. Det är en idrottsmässig högtidsdag, men den aspekten får ställa sig i skuggan av ännu viktigare diton.

Det är nämligen också Mors dag, en dag som inte minst till minne av hundraårsjubileet av införandet av rösträtt för kvinnor i Sverige ska högtidlighållas. Det historiska beslutet fattades den 24 maj 1919, det vill säga så när som på dagen för exakt hundra år sedan. Med liberaler som starka pådrivare.

Detta är värt att fira, inte minst i en tid när kvinnor fortfarande tvingas kämpa för rätten till självbestämmande över sin egen kropp. Förtrycket pågår än i dag på olika nivåer, inte minst på den europeiska politiska arenan, där bakåtsträvande krafter växer sig starkare.

Den 26 maj 2019 är därtill dagen för valet till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Den demokratiska rösträtten är i detta sammanhang på tok för outnyttjad och valdeltagandet har historiskt sett varit alldeles för lågt. Det gäller för EU som helhet och för Sverige, men här går valdeltagandet åtminstone åt rätt håll. Förtidsröstningen har lockat ännu fler än tidigare.

Insikten om att EU påverkar vår vardag, positivt eller negativt i olika frågor och beroende på olika preferenser, har äntligen börjat bli en del av det allmänna medvetandet. Att lokala aktörer som MVT tar EU-frågorna på allvar, anordnar debatter och lyfter diskussionen på olika sätt är ett viktigt inslag. Det lokala och det globala hänger ihop, inte minst i frågor som struntar i nationsgränser.

Gå och rösta. Den uppmaningen har ekat under en längre tid från många olika parter. Det är välkommet, eftersom det förenar många olika politiska och opolitiska aktörer i ett gemensamt budskap som lyfter demokratin. Även om det kan upplevas som tjatigt av vissa är budskapet nödvändigt. Rösträttens värde ska inte underskattas. Människor dör även i dag för rätten att rösta, samtidigt som andra lättvindigt slösar bort sin rätt av ren lättja eller ovilja.

Hundra år efter införandet av den kvinnliga rösträtten kämpar liberaler fortfarande för grundläggande mänskliga rättigheter. I en tid där kvinnors rättigheter inskränks, där människor straffas för att de öppet visar sin kärlek till andra människor, där domstolar politiseras och där pressfriheten inskränks går det inte att tiga.

Liberaler har i hundratals år stått upp för demokratin och fortsätter att göra det. Den positiva tron på samarbete mellan människor över nationsgränser ger hopp inför framtiden. Våga tänka framåt och våga tänka större, men framför allt – ta vara på din demokratiska rättighet. Gå och rösta.

eu