Ledare Brödproducenten Pågen tvingas ställa in sin expansion i Malmö, efter att kraftbolaget Eon inte kunnat garantera att företaget kommer att få tillräckligt med el. Efter att regeringen chockhöjt skatten på elproduktion genom kraftvärme har Eon sålt av ett gasvärmeverk och beslutat att lägga ned kraftvärmeproduktionen i Heleneholmsverket. Eftersom kapaciteten i stamnätet är för låg går det inte att skicka mer el till det lokala nätet.

Därmed hotas stora delar av Skåne av akut elbrist. Sedan tidigare har ventilationsföretaget Lindab valt bort södra Sverige till förmån för närliggande länder, av samma skäl. “Det ligger inte många månader eller år bort att man börjar ransonera elen”, sa företagets vd Ola Ringdahl till SvD.

Hur reagerar då energiminister Anders Ygeman (S) på nyheter om elbrist, stoppade företagsetableringar och förlorade jobb? Genom att kalla berörda aktörer till krismöte för att så snabbt som möjligt lösa situationen?

Nej, energiministern lutar sig tillbaka i stolen och kallar kritiken som riktas mot regeringen “oseriös” (SvD 5/6). Detta bland annat eftersom Sverige under flera år haft elöverskott. Därefter antyder han att Eon kan tvingas driva kraftvärmeverket vidare eftersom man som elnätsägare har “en skyldighet att se till att man kan tillgodose kundernas behov av el”. Om det inte finns några andra lösningar kan Eon i egenskap av elnätsägare tvingas upphandla elproduktion av sig själv, även om den senare går med förlust på grund av skattehöjningen.

När regeringens politik med direkt verkan leder till stoppade företagsetableringar och förvärrad elbrist, är alltså ministerns instinkt att slå ifrån sig kritiken, och att få marknadens aktörer att göra som han vill, även om det innebär att gå med förlust. Det är rent ut sagt bedrövligt.

Det ska sägas att varken elbristen i Skåne eller på andra håll i landet enbart beror på regeringens skattechock. Sett över ett år producerar Sverige tillräckligt med el för att täcka behoven. Ett underdimensionerat stamnät innebär dock att effekten inte alltid kan flyttas dit den behövs. Utbyggnader är inplanerade, men tar tid och hindras bland annat av tröga tillståndsprocesser.

Just därför blir den elproduktion som sker inne i de lokala näten viktigare. Och därför hade regeringen lätt kunnat förutse att den kraftiga skattehöjningen skulle skapa stora problem.

Istället sticker man huvudet i sanden. Som Johan Mörnstam, vd på Eon, sa på ett seminarium som anordnas av Liberalerna i Skåne i veckan, resulterar det i nedlagd elproduktion som inte kommer att komma tillbaka. Risken finns att flera regioner får fortsätta bromsa för företag som vill expandera, bostäder som ska byggas eller spårtrafik som ska dras.

Ännu en gång blir det Miljöpartiet som får sätta takten i energipolitiken, och Socialdemokraterna som dansar efter. Den här gången med konkreta och förödande effekter på tillväxt och jobb. (Liberala nyhetsbyrån)