Ledare Vadstena – En kreativ historia. Så lyder den positionsbeskrivning som ska gälla i marknadsföringen av Vadstena framöver, åtminstone om Vadstena Turism & Näringsliv får bestämma.

Bolagets kommunala uppdrag är att arbeta med näringslivsservice och olika utvecklingsinsatser, med syfte att skapa ökad tillväxt och attraktivitet åt kommunen. På hemsidan, vars adress är vadstenautvecklas.se, samlas information om bolagets verksamhet. För att vara en utåtriktad aktör är intrycket torrt och tråkigt, med väldigt få inspirerande eller illustrerande bilder till de relevanta nyhetstexter som faktiskt produceras. Dessutom blandas språken engelska och svenska på ett sätt som i det närmaste ger ett amatörmässigt intryck. Så svårt är det faktiskt inte att konfigurera språk i en installation av publiceringsverktyget WordPress.

Samtidigt ska man inse att en individ eller ett företag inte kan vara bäst på allt. Utifrån grundläggande teorier i exempelvis nationalekonomi når aktörer längre tillsammans än var för sig, om respektive part fokuserar på det som de är bäst på. Begreppet komparativa fördelar är värt att läsa mer om för den intresserade.

Utifrån detta är det logiskt att bolaget i sammanhanget har möjlighet att ta hjälp av andra. Så sent som i våras reflekterade ledarsidan kring det arbete som då pågick med förarbetet inför framtagandet av ett platsvarumärke för Vadstena. Relevansen i påståendet ”att identifiera det så kallade platsvarumärket är för en turistfokuserad kommun en del av överlevnad i en allt mer konkurrensutsatt värld” som då framfördes kvarstår.

Vad innebär egentligen begreppet platsvarumärke? ”Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. Varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats”, säger Jessica Hallros som är vd för Vadstena Turism & Näringsliv.

Till detta kopplas också en grafisk profil, där färgen orange är framträdande. Den så kallade platslogotypen för tankarna till ett träd, där kronan består av något som av ledarskribenten uppfattas som sammanlänkande böcker. Tolkningen ligger dock i betraktarens öga.

Slutsatsen blir utifrån detta att ett platsvarumärke innebär ett försök att definiera och ta kontroll över någonting som generellt är mer flyktigt och odefinierbart. Detta förefaller strategiskt korrekt för någon som arbetar med marknadsföring.

Vad kan man då säga om kostnaden för projektet? 300 000 kronor kan låta som väldigt mycket pengar ur ett perspektiv, men det är samtidigt relativt lite pengar ur ett annat. Om det är väl investerade pengar hör inte direkt ihop med summan i sig, utan beror i stället i första hand på vilken effekt och vilket resultat som arbetet ger. Där är det upp till bevis, men det lovar gott.

Därtill anordnas under kommande vecka ”Vadstena Innovation Week” med fokus kring just innovationer och kreativitet. Även om språkblandningen i viss mån kan tyckas vara ett störande moment även här är initiativet helt i linje med platsvarumärkets fokus. Den kreativa vardag som uppmuntras i dag kommer i morgon att vara just en kreativ historia.