Insändare Till de styrande i Motala kommun.

Det måste väl kännas toppen att ha ”dödat” en kommundel som Godegård. Först nedläggning av skolan som är livsnerven i ett litet samhälle. Sedan försvinner affären som en följd av detta. Nu är det bara ålderdomshemmet kvar sedan är det stendött i Godegård.

Undrar fortfarande var konsekvensutredningen av nedläggningen av Godegårds skola är någonstans? De kronor ni sparade på nedläggningen av Godegårds skola kommer ni att få betala igen mångfalt på andra åtgärder som skolskjutsar, färdtjänst, ”glesbygdsstöd” med mera.

När skall ni styrande stadsbor förstå att ni faktiskt är beroende av en fungerande landsbygd?

En elak fråga. Vad är nästa objekt att ”döda”? Nykyrka, Tjällmo, Fornåsa, Klockrike eller Fågelsta?

Christer Agerhall

en presumtiv väljare