Det är vi som jobbar på Hallen! Hittills har vi varit rätt tysta i kampen för Hallen. Delvis för att vi fortfarande är i chock. Är det möjligt? Ska Hallen faktiskt stängas på riktigt? Delvis för att se hur debatten fortsätter.

För knappt en månad sen tog bildningsnämnden beslutet att Hallen ska stängas ner. Inte bara lokalen. Allt! Lokal, personal, aktiviteter, samarbeten, kompetens, nätverk. Allt ska stängas. Allt som Hallen står för och jobbat för i nio år ska upphöra att existera och läggas på hatthyllan. Tack för den här tiden, kul att ni var med, ha det bra.

Det som politikerna gör när de stänger Hallen är följande:

- De stänger ner en verksamhet som är den enda trygga, kravlösa platsen för en grupp unga människor som redan riskerar utanförskap och utsatthet. Fint!

- De avskedar personal som under flera år har byggt upp en Hallenanda. Hallenandan är en inställning och ett bemötande av ungdomar som kan ge vem som helst en känsla av Kasam (Känsla av samhörighet), något som väldigt många unga saknar. Unga vuxna som inte har någon att vända sig till, de kommer till oss. Frågor som inte lärare har tid att svara på, de svarar vi på. Kramar som inte familjen kan ge, de ger vi. Bekräftelsen att du är bra, för att du är du, och vi vet att du kan. Den har hjälpt så många under åren, att bli vuxna, trygga, ansvarsfulla personer. Den finns hos oss i överflöd. Förlåt, fanns!

- De stänger den enda arenan för integration som finns för målgruppen. Ja ni läste rätt. Precis det som Mark Henriksson nämner som ett problem. För oss är inte integrationen svartvit, den handlar inte om svenskar och invandrare. Till oss kommer ungdomar med frågor om samhället, de slipas mot varandra, lär sig hantera livet i Sverige och med varandra. I alla möjliga konstellationer av grupper. Integrationen på Hallen är inget problem, den är ständigt pågående, på många olika plan.

- De stänger ett nav för samarbete mellan polis, ungdomshälsa, skola, föreningar, och oss, vi som har tid att se det som andra missar.

- De stänger en arena för väl genomförda projektgrupper och evenemang. En arena som möjliggjort att mångas drömmar kunnat genomföras i projektform. I lilla Motala!

Det som känns så fel i allt detta är särskilt hur det hela har gått till i beslutsprocessen. De samtal med personalen som skulle varit aktuellt under processen har aldrig ägt rum. Riskanalysen som gjordes och lyser rött, har ingen tagit hänsyn till.

Vi vet att Hallens existens har diskuterats sen socialnämnden drog sig ur 2016. Ända sedan dess har vi varit öppna för förändringar. Ta lokalen, flytta oss, gör förändringar, men låt oss vara kvar och jobba för Motalas unga i annan form.

Här har du alltså Motalas mest flexibla arbetsgrupp. Förändringar är vår vardag. När flyktingvågen kom 2015, vilka styrde om sina scheman och öppnade upp för integrationsaktiviteter? När mordet i stadsparken skedde, vilka ordnade minnesplats med krishantering? Gång efter gång har vi visat vår styrka av flexibilitet i samhällsskeenden.

Nu håller ni det emot oss!

Följderna av att Hallen stänger kommer bli ensamhet, utsatthet och vilsenhet. De följderna ligger på ert samvete. Vi kommer alltid vara på ungdomarnas sida!

Coacherna på Hallen