Insändare I elfte timmen så har en debatt om klimatet uppstått. De partier som tidigare visat svagt intresse för frågan har spottat upp sig och kommer nu med förslag. Moderaterna och Kristdemokraterna vill frångå den uppgörelse man gjorde tillsammans med bland annat Socialdemokraterna 2016 om kärnkraften.

Nu vill KD ha mer kärnkraft för att rädda klimatet. M vill utreda kärnkraften igen. M pratar om kärnkraften som räddningen för klimatet.

98 procentt av klimatexperterna anser att koldioxidutsläppen är orsaken till jordens ökning av medeltemperaturen. Det krävs långgående politiska lösningar för att lösa klimatkrisen. Räcker det med att bygga ut kärnkraften?

Senast slog FN:s expertkommitté fast att det rör sig om kort tid för att få ner utsläppen och hindra en klimatkatastrof. Med svåra temperaturhöjningar, stormar med förödande effekter, översvämningar på en del ställen samtidigt som svår torka slår till på andra ställen, massvält som drabbar u-länder värst; därefter stora folkvandringar för att undgå klimateffekterna som får flyktingströmmen från Syrien och andra drabbade länder till Europa 2015 att te sig väldigt liten i jämförelse.

En av de största utsläpparna av koldioxid är flyget. Vad säger Sara Skyttedal – nyvald Europaparlamentariker för KD – om det? Jo, vi som försöker undvika flyget är dumpuckon. Ni läste rätt. Dumpuckon.

Det finns en hel rad med lösningar för att förhindra en klimatkatastrof. Sverige kan och bör gå i bräschen för att visa andra länder att det går. Samtidigt kan det ge oss en ekonomisk fördel att ställa om. Det gör ju att svenska företag kan sälja grön teknik till andra länder. Men kärnkraften är ingen lösning. En utbyggnad av den – som dessutom är farlig – tar minst 10 år. Den tiden har vi inte.

Skall det bli någon framtid för barn och barnbarn krävs snabba och effektiva åtgärder redan nu!

Oroad