Insändare Jag har en fundering kring den nya kommunala simhallen. Enligt politikerna är vi ju lovade en ny kommunal simhall som vi är i stort behov av.

Då till min fråga och undran. När det var möte med politikerna angående Lalandia så togs den frågan upp och besvarades med (om jag har fattat det hela rätt): Den kommunala simhallen skall ligga ihop med Lalandias Aquadome med samma entré men skall samtidigt inte ligga på Lalandias mark utan på kommunal mark.

Hur går detta till att sätta ihop två stadsägor utan något mellanrum som det måste vara vid villabyggen? Om det nu inte skulle bli någon Aquadome, hur blir det då med vår simhall? Eller om det blir av, skall vi då behöva vänta på att detta byggs.

Har man tittat på om det inte går att göra något med befintlig sporthall?

Några ord även om Lalandia. Det talas ju så mycket om att detta skall gynna vår stad för de köpmän som finns och ge nya arbetstillfällen. Jag skulle vilja få detta lite mera specificerat. De som är positivt inställda till en etablering verkar ju tro att kommunens fortlevnad hänger på detta. Kan inte förstå att vi skall behöva ta hjälp av ett utländskt företag för att klara detta med en så stor potential vi har runt vår stad som är både ekonomiskt och miljömässigt bättre.

Om nu denna etablering av den stora Aquadomen och alla stugor och hotell inte skulle gå så bra som Lalandias och politikernas siffror visar, vad gör vi då med all den skövlade marken? Den går ju inte att återställa.

Det finns ju hur mycket som helst att orda om detta, avloppsfrågan, reningsverk med mera. Var det bara Lalandia som fick för förfrågan om en etablering eller fanns det fler aktörer? Undrar också vad White landskapsarkitekter kom fram till. En sista fråga – varför just Varamon?

G S-Lindahl

F Lindahl

Nykyrkabor, Varamovänner