Insändare För eller mot Lalandias etablering i Varamon? Det kan vi ha olika åsikter om, men oavsett vilken ståndpunkt vi har i den frågan så kommer vi skattebetalande kommuninvånare få vara med och betala till detta projekt. Därför har jag några frågor, och jag hoppas att få öppna och ärliga svar.

Enligt det markanvisningsavtal som kommunen och Lalandia skrivit, får Lalandia förvärva 282 000 kvadratmeter mark med bästa sjöläge för 216 kronor/kvm= 61 miljoner kronor. Skänker ni marken och låter Lalandia betala för plankostnader? Eller säljer ni marken och efterskänker plankostnader? Får en kommun gynna en privat aktör med så generösa villkor?

I en artikel i MVT i våras gavs informationen att kostnaderna för projektet då var 5 miljoner kronor. Vid ett av de offentliga samrådsmötena i Folkets hus ställde jag frågan till kommundirektör Ingesson på vilket konto kommunens kostnad för inköp av marken i Folkets park och minigolfen bokförts. Svaret var att den kostnaden räknades in i kostnaderna för Lalandiaprojektet men att artikeln handlade om konsultkostnader. Nu vill jag ha svar på frågan: Hur mycket har Lalandiaprojektet kostat hitintills? All inclusive! Vilka är de kommande förväntade kostnaderna för kommunen?

Enligt den rapport som HUI redovisar så är den förväntade maximala skatteintäkten cirka 19 miljoner kronor/år. Hur många år kommer att behövas innan denna inkomst täckt upp de kostnader som överstiger 61 miljoner kronor? Lalandia har sin fulla rätt att efter två år sälja marken som inte bebyggts till vem de vill och då med all sannolikhet till ett betydligt högre pris än köpeskillingen och en stor vinst för Lalandia och dess ägarkoncern.

Vad är syftet med att skriva ett så generöst avtal som helt tar ifrån oss invånare i Motala rådigheten över den idag kommunägda/allmänna marken i vårt unika Varamon?

Lena Jansson