Ett torg är en plats och ett rum för möten mellan människor och aktiviteter. Olika torg har ofta använts för olika syften, för vila på en bänk under ett träd, för handel och underhållning, för politiska möten och så vidare.

– Vi ses på torget, är en vanlig fras mellan människor.

I Vadstena har vi flera torg men särskilt två syns – Rådhustorget och Stora torget. De förbinds av Storgatan och kan beskrivas som två nav som fått lite olika form och innehåll.

Rådhustorget är just nu föremål för en arkitektpristävling. Resultatet ska komma före midsommar och många förväntningar ställs på den framtida utformningen.

Nu är det dags att vi också fördjupar diskussionen om Stora torgets framtid. Hur ska verksamhet och aktiviteter utvecklas på och omkring det torget. Särskilt mot bakgrund av att detta torg inte längre tycks locka restaurangverksamhet.

Olika aktörer bland affärsinnehavare och kommunen har börjat föra verkligt intressanta och engagerade samtal om detta. Vadstena Turism- och Näringsliv har tillsammans med Svenska stadskärnor tagit initiativet till erfarenhets- och kunskapsutbyte. Vid ett frukostmöte togs dessa diskussioner vidare eftersom vi kan konstatera att verksamheterna nu omstruktureras och att vår förmåga till samarbete och samverkan blir särskilt viktig för vårt gemensamma bästa.

Från kommunledningens sida delar vi bedömningen att Stora torget måste få utvecklas som en plats för handel, evenemang, underhållning, musik, teater, tillfälliga arrangemang. Vi menar att evenemang som Sommarknäppen, Pridefestivaler och liknade i fortsättning ska äga rum här. Torget är väl avgränsat, har en öppen fri yta som lätt kan ”möbleras” för olika och flexibla ändamål.

Vi tror att det skulle stärka båda våra torg att ge dem olika användningsområden och syften. Kommunledningen engagerar sig gärna i de fortsatta kunskapsbyggande samtalen mellan aktörerna. Vi kommer att avsätta resurser så att båda torgen ska leva och utvecklas. Uppdraget till kommunens förvaltningar är att tillsammans med näringslivet hitta samverkansformer för detta.

Vi tycker att det finns goda förutsättningar för tillväxt i Vadstena: Bostäder byggs, förskolan Omma är på plats, besluten om en tidsplan för lokalprojektet kommer före sommaren, de ekonomiska planeringsförutsättningarna för förvaltningarnas budgetarbete tas också före sommaren osv. Detta skapar långsiktighet i planering och utveckling.

Det finns plats och behov av två fungerande och attraktiva torg i Vadstena.

Peter Karlsson (M)

kommunalråd

Anders Hedeborg (S)

kommunalråd

Eivor Folkesson (MP

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott