Stress dödar

18 februari 2017 04:00

Jobbstress dödar 200 svenskar varje år. Stressen på jobbet dödar oss, det visar en ny rapport, och slår samtidigt fast vilka faktorer man bör hålla koll på för hälsans skull. I en ny rapport från SBU (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering) slår man fast att det finns en tydlig koppling mellan arbetsrelaterade faktorer och dödliga hjärt- och kärlsjukdomar.

Det här ställer till lidande och förluster för samhället.

Allt fler har blivit allt mer beroende av att prestera. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och mycket mer ärftlig än vad många anar. Stressrelaterat utmattningssyndrom är den kliniska termen för vad vi idag kallar utbrändhet, en av de diagnoser som ingår i begreppet ”psykisk ohälsa”.

Utbrändhet har ofta sitt ursprung i en beroendesjukdom. Vi har ett belöningssystem i hjärnan, detsamma för alla djurarter, som är till för att belöna oss för beteenden som leder till överlevnad – äta, sova, ha sex, motionera. Signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan när vi njuter. Svagheten i systemet är att det kan slå över, det vet inte vad lagom är. Det är som att belöningssystemet ”kidnappar hjärnan”. Systemet anpassar sig hela tiden så att vi vill ha mer, vare sig njutningarna är orsakade av nyttiga eller onyttiga aktiviteter.

En av de grupper som drabbas hårt av stressrelaterade sjukdomar är kvinnor inom den kommunala sektorn. Fackförbundet kommunal borde ha tagit i med hårdhandskarna och slagit larm för längesedan. Hur mycket effektivitet tål vi?

Nu är det verkligen dags att börja arbeta för att arbetstagarna inom äldreomsorgen och hemsjukvården också får det bättre. Höj deras status och ge bättre arbetsvillkor.

Vi klarar mycket stress och mycket arbete om hjärnan får vila emellanåt. Sömnen är en viktig återhämtningsprocess. Om den slutar fungera börjar människan brytas ner.

Och har man väl blivit sjuk ja då är det betydligt svårare att bli frisk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Heléne Jareblad Fritidspolitiker och medborgare