Svar på "Låt planerna ligga fast", Göran Fältgren (S), 27/12.

Ja, vi i C, KD och L vill damma av de gamla skolplanerna eftersom vi ser flera fördelar med dem. Det kan vara värt att påpeka att de planerna hade kommit minst lika långt som det nuvarande skolprojektet när S och Konsensus bestämde sig för att bygga för en befolkningsökning som vi ännu inte sett så mycket av.

Innan det stuvades om i det kommunala styret så var inget av partierna i Den Gröna Alliansen övertygade om behovet av en fyrparallellig skola. Hur det ser ut numera hos M och MP återstår att se.

Vi förutsätter givetvis att det blir en skolgård som inbjuder till olika rastaktiviteter. Däremot så behövs Cirkusplatsens gräsmatta till idrottslektioner. Något annat likvärdigt alternativ saknas och idrottslektioner bedrivs utomhus en stor del av läsåret. Den nuvarande spontanidrottsplatsen på Petrus Magni försvinner dessutom med det förslag som presenterats.

Det är omöjligt att bygga utan att exploatera men det går att välja hur och vad man exploaterar. Området mellan Petrus Magni och Katarinaskolan används inte i dagsläget och läget är logiskt när man bygger en etappskola. Det handlar inte om kommunikation, det handlar om fysiska avstånd och logistik. Ska lärare undervisa på både låg- och mellanstadium så sparar det både tid och steg om de båda skolbyggnaderna ligger nära varandra istället för i varsin ände av skolområdet.

På detaljplanen som finns utställd på biblioteket finns en gång- och cykelväg inritad rakt igenom skolområdet. Så vad ska man som betraktare tro när man ser den?

Ingen vore gladare än vi i C, KD och L om vi äntligen kunde sätta spaden i marken för att börja bygga en ny skola för den behövs så innerligt väl. Men att bygga en större skola än vad som är nödvändigt och utan ett helhetstänk för hur hela skolområdet ska fungera är inte bra. Ett skolbygge är stort och dyrt och det manar därför till eftertanke. Vår bedömning är att det bästa är att nu bygga en treparallellig skola förberedd för utbyggnad till fyrparallellig. Och hade inte de förra skolplanerna skrotats så hade vi haft en nybyggd skola nu.

Anders Agnemar (C)

Camilla Westling (C)

Lena Davidsson (C)

Göran Tunemar (C)

Gunilla Sjösten (KD)

Kennerth Sjösten (KD)

Susanna Makstin (L)