Debatt Svar på "Så fungerar förtur hos Platen", 7/2.

Kåre Friberg (M), kommunalråd, och Daniel Starkengren (M), Platens ordförande, svar på Sverigedemokraternas fråga om förtur i Platens bostadsbestånd kräver en politisk replik känner jag. Eftersom de inte berättar hur de ser på förtursreglerna utan snarare beskriver dem sakligt och tydligt.

Jag är glad att förtursregler finns, för alla kan vi hamna snett i livet ibland. Jag är stolt att vi har en välfärd som försöker stödja oss när vi har det svårt. Och är det inte det politik handlar om; att att verka för ett samhälle som ser individens möjligheter och inte oroligt påtalar brister utan istället arbetar fram viktiga förslag som kan förbättra rådande villkor. Platens ordförande välkomnar privata aktörer som kan bygga, det gör vi alla, men det är inte de som bygger för vanligt folk.

De skriver vidare: "Arbetslösheten bland nyanlända är hög, skolresultaten låga och brottsstatistiken är hög. Det måste vi ta tag i!"

Att koppla dessa påståenden till de nyanlända är skamligt och nedvärderande.

De blandar ihop förtursregler med dålig integration och dess sämsta sidor. Visst finns det problem, men förtursreglerna har inget att göra med dessa problem. Det känns som ni ställer grupp mot grupp och ivrigt håller med det parti som gör er majoritet möjlig, det vill säga SD. Moderaternas lösningar för ett socialt hållbart Motala lyser med sin frånvaro.

Kåre Friberg och Daniel Starkengren säger att vi måste ta tag i problem som de verkar tycka höra ihop med förtursreglerna. Men varför berättar ni inte vilket lysande jobb de kommunalt anställda integrationsledarna gör? Varför berättar ni inte om kommunens riktlinjer för att motverka segregation?

Mats Johannesson

MP Motala