De närmsta åren finns det ett behov av 15 nya förskoleavdelningar. Vi behöver säkerställa att de verksamheter som idag bedriver verksamhet i temporära modullösningar får flytta till permanenta avdelningar med bättre och säkrare arbetsmiljö för både barn och vuxna. Utöver det så har vi ett behov av nio helt nya avdelningar för att klara växande barnkullar.

Solidariskt Motala tar ansvar för kommande generationer och kommande behov. I vårt budgetförslag avsatte vi medel för en ny förskola på Råssnäs 2019 och en ny förskola på Bråstorp och utökning av Skolgårda till 2020. Anmärkningsvärt är att Alliansen inte gjorde detsamma. Trots ett behov på 15 förskoleavdelningar plockade man bort investeringen på Råssnäs och flyttade fram investeringen på Bråstorp ett år. Detta trots att det vid budgetframtagningen pågick en upphandling för bygget av båda förskolorna.

Det framkom istället att Alliansen ville överlåta bygget och driften av en ny förskola på Råssnäs till en extern aktör. Agerandet är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på det akuta behovet och det faktum att en upphandling pågick.

Behovet av förskoleplatser är stort och brådskande, men Alliansen tycks inte ha en ha en plan. Nu eskalerar behovet ytterligare i och med Fria Intermilias konkurs. Fria Intermilia har drygt 60 barn i förskolan och kommunen blir nu ansvarig för att skapa nya förskoleplatser för dessa barn. Utvecklingen är minst sagt oroande och vi vill veta hur Alliansen har tänkt lösa situationen. Tänker man ta ansvar för att våra barn har en trygg förskolemiljö och att föräldrarna har möjlighet att arbeta? Tar man ansvar för att ge vår förskolepersonal en bra arbetsmiljö? Eller tänker man lämna över allt ansvar till externa utförare?

Alliansen har pratat sig varma om hur de tar ansvar för ekonomin och framtiden. Samtidigt negligerar man nödvändiga och grundläggande investeringar. Klarar inte kommunen av att erbjuda förskoleplatser riskerar man föreläggande från Skolinspektionen, något som också kan vara förenat med vite. Det är knappast att ta ansvar för kommunens ekonomi.

Våra barn är vår framtid. Trygga barn växer upp och blir trygga samhällsmedborgare. Därmed bör vi också erbjuda alla barn en trygg förskolemiljö med goda förutsättningar för utveckling och lärande. Det är den bästa start vi kan ge våra barn och kommande generationer.

Elias Georges (S)

Oppositionsråd

Helen Isacsson (S)

Vice ordförande, bildningsnämnden