Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva i – men det finns stora problem. För många nyanlända får inte jobb, alltför många lär sig inte svenska, sjukvårdsköerna har fördubblats, skjutningarna har ökat kraftigt, en femtedel av niondeklassarna blir inte behöriga till gymnasiet. Vi moderater vill ta tag i Sverige. Det behövs en ny regering och en ny kurs.

Johan Andersson (S) ger dock i en debattartikel (14/8) en osaklig bild av Moderaternas politik.

Han påstår att vi vill tvinga fram lägre löner. Vad det handlar om är ett av Sveriges största problem – integrationen. I Motala kommun är arbetslösheten 5,5 procent bland inrikes födda och 33 procent bland utrikes födda. Vi vill därför införa instegsjobb, som innebär att en nyanländ eller någon som hoppat av gymnasiet får en tvåårig anställning, där lönen är lägre men där arbetsgivaren förväntas lära ut jobbet på jobbet. Efter två år ska man vara redo för en ordinarie anställning. S säger nej, utan att ha realistiska alternativ.

Han ställer också skattelättnader mot välfärd. Sanningen är dock att vi vill satsa mer statliga pengar på skolan och sjukvården, polisen och försvaret. Vi vill också höja de generella statsbidragen till kommunerna. Det kan vi kombinera med skattelättnader för alla som jobbar och för pensionärer, genom att spara på bidrag, subventioner och ineffektiva åtgärder. Vi vill sänka skatten mest för människor med låga inkomster. De får 500 kr i månaden – statsministern får 200 kr. Det är rättvist – men det skapar också drivkrafter att gå från bidrag till arbete. Idag är vinsten med att jobba istället för att leva på bidrag ofta för liten, något som bland annat försvårar integrationen. För att öka drivkrafterna än mer vill vi införa ett bidragstak.

Han argumenterar vidare mot ett förslag som inte finns – ett extremscenario för marknadshyror på den befintliga hyresmarknaden. Vi vill istället se en blocköverskridande överenskommelse om ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem – med ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästerna. Vi moderater har en bred bostadspolitisk reformagenda för att på allvar bekämpa bostadsbristen. Vi vill förkorta och förenkla byggprocessen, få fram mer byggbar mark, öka rörligheten och ha breda politiska samtal kring hur vi utvecklar och moderniserar hyressättningen. S står tomhänta.

Vi moderater har konkreta förslag på hur vi ska lösa allvarliga samhällsproblem som integrationen, bostadsbristen och brottsligheten. Släng inte bort din röst på en protest som försvårar ett regeringsskifte – en röst på Moderaterna är en säker röst för en ny statsminister och en ny regering.

Andreas Norlén

riksdagsledamot (M), Östergötland