Varför har en regeringsfråga lett till att jag inte får ha mobilen i skolan? Den frågan ställer sig troligen ingen elev för tillfället. De borde göra det, vi alla borde ställa oss den frågan. Liberalerna har länge haft mobilförbud som hjärtefråga i skolpolitiken och nu har Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställt sig bakom förslaget. De vill lösa skolans problem med symbolpolitik som mobilförbud eller “läslov”. Man vill från politiken skapa en beteendeförändring hos elever. En beteendeförändring kommer dock bäst från elever själva och inte från Rosenbad. Det är av den anledningen Moderat Skolungdom anser att elever ska kunna ha mobilen i klassrummet trots att det kan ge sämre studiero.

Unga måste lära sig att ge sig själva mobilförbud. Politiken kan inte alltid finnas där med regler för hur unga ska bete sig.. Mobiler är en ständig del av vårt moderna samhälle. Man har med sig dem överallt, till matbordet, till träningen och till skolan. Ett förbud skulle bara sträcka sig inom skolans gränser. När man kommer hem eller när man slutat skolan har man ingen som förbjuder mobilanvändningen längre. Trots friheten måste man ändå kunna hantera teknikens ständiga närvaro. Man lär sig detta när man blir tillsagd på lektionen, lämnar in uppgifter för sent eller misslyckas på grund av mobilen. Nästa gång måste man kunna ge sig själv mobilförbud. En möjlighet som sträcker sig längre än politikens gränser.

Lärare och rektorer kan idag bestämma om mobilförbud i sina klassrum. Vi anser att den befogenheten även i fortsättningen ska ligga hos dem. Moderat Skolungdom i Östergötland anser dock att ansvaret inte endast ska ligga på lärarna utan att eleverna måste ta ett större ansvar för sin mobilanvändning. Att ha disciplinen att lägga undan mobilen om den stör koncentrationen är i mångt och mycket viktigare i arbetslivet än höga betyg.

Jacob Cernvall

Lisa Johansson

Lukas Sveilis

Moderat Skolungdom Östergötland