Debatt Svar på "Vägar som leder till jobb", 15/8

Betty Malmberg (M) med flera lyfter i en debattartikel upp problemen med kompetensförsörjning, bland annat i välfärden. Men inte med ett ord nämner man hur viktigt det är att förbättra villkoren för våra välfärdsarbetare om yrken i välfärden ska kunna attrahera ungdomar i framtiden.

Det är välfärdens hjältar – undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och fritidspedagoger – som bär upp välfärden i Sverige. Men framöver ser vi en betydande brist på personal med rätt utbildning, samtidigt som många fortfarande har otrygga arbetsvillkor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i välfärden, istället för att sänka skatterna. Det har lett till 100 000 fler anställda. Dessutom ska alla kommuner införa rätt till heltid och fasta anställningar för nyanställda, tack vare kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL.

Idag föreslår vi ytterligare reformer för att göra det mer attraktivt att jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre:

- Minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda

- Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet

- Fler utbildningsplatser för undersköterskor och för vidareutbildning på yrkeshögskolan

- Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten.

- Investeringarna i välfärden ska öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014. Välfärden ska alltid gå före skattesänkningar

I ett starkare samhälle satsar vi mer av våra gemensamma resurser på vår gemensamma välfärd. Och tillsammans bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, för oss alla.

Johan Andersson (S)

riksdagsledamot Motala

Camilla Egberth (S)

kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun

Cecilia Burenby, (S)

kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun